Ringvaart is geen grens

‘Reizigers per fiets, bus of auto hebben geen boodschap aan gemeente- of provinciegrenzen. Die gaan gewoon naar werk, winkel of strand.’ Vanuit die gedachte kwamen op 16 februari bestuurders bijeen op het Noord-Hollands Provinciehuis. Daar maakten ze een start voor een betere bereikbaarheid rond de Ringvaart.

De bestuurders van de gemeenten Lisse, Hillegom, Teylingen en Noordwijk, van de provincies Noord- en Zuid-Holland, van Vervoersregio Amsterdam en Holland Rijnland spraken over de bereikbaarheidsproblemen rond de Ringvaart, die de Duin- en Bollenstreek scheidt van de Haarlemmermeer. Zij onderkenden de behoefte van inwoners om zich te verplaatsen. De bijeenkomst was tevens de opmaat voor een brede aanpak welke nog  verder wordt uitgewerkt. Onderdelen hiervan zijn zowel de fiets, het OV als autowegen.

Bewoners aan beide zijden van de Ringvaart steken dagelijks het water over om naar school of werk te gaan, te winkelen of familie en vrienden te bezoeken. Vele bezoekers aan de bollenvelden in het voorjaar, het strand of Schiphol en Amsterdam zullen bij het oversteken van de Ringvaart niet ervaren dat ze een provincie- en gemeentegrens over steken. Ook de logistieke sector gebruikt dezelfde wegen om hun ladingen te vervoeren. De activiteiten van alle dag houden zich niet aan overheidsgrenzen.

Toch worden diezelfde dagelijkse activiteiten beperkt en soms gehinderd door het onvoldoende op elkaar aansluiten of zelfs ontbreken van fiets-, OV- of auto-infrastructuur. Terwijl de onderlinge relaties groot zijn en de regio wordt doorkruist met doorgaand verkeer. Leefbaarheid en veiligheid komen hierdoor in het gedrang. En dan is er ook een dringende behoefte aan het bouwen van (hoogstnoodzakelijke) woningen.

Het is overigens niet nieuw dat deze overheden met elkaar samenwerken om de bereikbaarheid te verbeteren. Denk aan de Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn (HOV) Noordwijk-Schiphol . Onderdeel hiervan is een nieuwe brug over de Ringvaart, speciaal voor de bus. Ook bij de ontwikkeling van doorfietsroutes is er al afstemming. En ook bij woningbouwplannen worden alle partijen betrokken waar het gaat om de effecten van mobiliteit en leefbaarheid, zoals bij de plannen in Lisserbroek.

Groepsfoto bestuurders

Back To Top Ga naar de inhoud