Algemeen
Regionale kennisdag maatschappelijke zorg

De gemeenten in Holland Rijnland organiseren een regionale kennisdag over maatschappelijke zorg, voor ambtenaren en bestuurders WMO, Wonen, Participatie, jeugd en communicatiemedewerkers. De Kennisdag is op donderdag 14 maart van 9.00 – 17.00 uur in Leiden. De exacte locatie wordt later bekend gemaakt.

Vanaf 1 januari 2021 zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor een goede ondersteuning en huisvesting van mensen met ernstige psychiatrische problematiek, dak- en thuislozen, verslaafden en andere kwetsbare inwoners. Dit is een grote verandering die van invloed is op veel beleidsterreinen.

Op de regionale kennisdag horen deelnemers meer over deze ontwikkelingen en wat dat betekent voor hun werkzaamheden. Er is volop gelegenheid om met collega’s, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke partners kennis en ervaringen uit te wisselen.

Thema’s die aan bod komen zijn in ieder geval:

  • Maatschappelijke opvang en beschermd wonen
  • Nieuwe huisvestingsmogelijkheden voor kwetsbare inwoners
  • Communicatie met de buurt
  • Inzet van ervaringsdeskundigen
  • Herkennen van psychiatrische problemen of licht verstandelijke beperking
  • Zorg en veiligheid

Deelnemers kunnen ook zelf onderwerpen aandragen die zij graag op deze kennisdag behandeld willen zien.