P2 Doorfietsroutes

In Holland Rijnland realiseren we een netwerk van doorfietsroutes. We willen dat de fiets een volwaardig alternatief wordt voor de auto op korte afstanden naar huis, werk of school. Met een doorfietsroutenetwerk is de regio op een duurzame, comfortabele en veilige manier verbonden. We stimuleren fietsgebruik – wat ook nog eens de gezondheid bevordert.

Het realiseren van een doorfietsroutenetwerk is bij uitstek een opgave die de gemeentegrens overstijgt. Daarom pakken we dit op vanuit een groter (regionaal) samenwerkingsverband. De routes brengen we samen in het uitvoeringsprogramma Doorfietsen. In dit programma benoemen we middelen, tijd en governance. Aan de hand van het uitvoeringsprogramma realiseren we, gefaseerd, verschillende routes.

Aan welke landelijke, provinciale of regionale doelen draagt dit project bij

 • Regionale Strategie Mobiliteit
 • Nationaal Toekomstbeeld Fiets
 • Fietsplan Provincie Zuid-Holland
 • Regionale Energiestrategie Holland Rijnland

We werken in de Stedelijke As toe naar een samenhangende ruimtelijk-economische invulling en systeem op de terreinen economie, mobiliteit, groen/blauw, wonen en energie.

Betrokken partijen

 • Provincie Zuid-Holland
 • Het Rijk
 • Overige partijen (Vervoersregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Regio Midden- Holland)

Fasering

De doorfietsroutes zijn onder te verdelen in de fases P1, P2 of P3. Op dit moment bestaat het netwerk uit routes in de P2- of P3-fase.

 • P1: Een route valt onder P1 wanneer het projectplan gereed is voor realisatie, kosten bekend zijn, eigen middelen (vanuit gemeenten en regio) zijn samengebracht en trekkers van het project zijn benoemd.
 • P2: Een route in de P2-fase vereist verdere uitwerking om inzicht te krijgen in precieze kosten van de route, om eigen middelen samen te brengen en een coalitie te vormen voor de uitvoering van het project.
 • P3: De P3-fase is voor routes die vanuit planfase richting ontwerpfase worden gebracht. Daarvoor is studiegeld beschikbaar om routes verder te specificeren.

In de periode van 2024 tot 2027 brengen we de vier meest kansrijke routes van de P2-fase richting P1-fase.

Investering

De kosten van de ontwikkeling van de vier meest kansrijke routes van de P2-fase naar de P1-fase zijn € 50.000 per route, voor een totaal van € 200.000.

Financiële consequenties ten laste van de Regionale Investeringsagenda

Totaal 2024-2027: € 200.000

NB.

 • In de startnotitie Mobiliteitsaanpak Noordelijke Duin- en Bollenstreek & Haarlemmermeer is de positie van Holland Rijnland als regisseur van de doorfiets­routes in de Duin- en Bollenstreek vastgelegd. In dit maatregelenpakket stelt de Provincie Zuid-Holland € 10 miljoen beschikbaar voor fietsmaatregelen.
 • Er is een intentieverklaring getekend voor de doorfietsroute Leiden – Zoeterwoude – Alphen aan den Rijn.
Back To Top Ga naar de inhoud