Ga naar hoofdinhoud

Regionaal fonds investeert in betere bereikbaarheid

Het project rond de vernieuwing van de N444, met als eyecatcher de getransformeerde Nagelbrug bij Voorhout, is op 9 november officieel afgerond. De werkzaamheden werden bekostigd uit het Regionaal Investeringsfonds (RIF), bestemd voor specifieke regionale projecten die de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio vergroten. Voor Nederland is het RIF uniek, omdat gemeenten zelf 180 miljoen bijeenbrengen.

Er is de afgelopen jaren hard gewerkt aan de verbetering van de doorstroming en de veiligheid van het verkeer tussen Voorhout, Noordwijk en de A44. De zogenaamde ‘turborotonde’ en de onderdoorgang voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Nagelbrug, springen het meest in het oog. Maar daarnaast is ook de hoofdrijbaan verbreed en een geleiderail geplaatst langs de Leidsevaart.

In het bestuurscentrum van Voorhout kwam 9 november een klein gezelschap bijeen om de afronding van het N444-project bij te wonen, met genodigden van Holland Rijnland, gemeente Noordwijk, gemeente Teylingen en aannemer Boskalis Nederland. Onder het toeziend oog van Arno van Kempen, bestuurslid van Holland Rijnland, overhandigde Gedeputeerde Floor Vermeulen het nieuwe naambord van de Nagelbrug aan wethouder Bas Brekelmans van gemeente Teylingen.

De verbetering van deze belangrijke verkeersader, maakt onderdeel uit van het Programma Ontsluiting Greenport Duin- en Bollenstreek (POG). Het POG bestaat uit een breed pakket aan maatregelen die de bereikbaarheid en de verkeersdoorstroming van de Duin- en Bollenstreek moet verbeteren. Het geld dat voor het POG beschikbaar is, komt uit het RIF. Met de 180 miljoen die de gemeenten in het fonds storten, maken zij het Rijk duidelijk zelf te willen investeren in de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage in het fonds, hangt af van het aantal nieuw te bouwen woningen, het aantal vierkante meters te realiseren kantooroppervlak en het aantal inwoners per gemeente.

Back To Top
Ga naar de inhoud