skip to Main Content

Regiodeal voor Greenportregio’s in de maak

Binnen Holland Rijnland wordt hard gewerkt aan de aanvraag voor een regiodeal voor drie greenportregio’s tezamen, te weten: Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek. De deal is gericht op de versterking van brede welvaart. Want die staat in deze gebieden in de toekomst steeds meer onder druk. Twee van de drie Greenportregio’s zijn inmiddels akkoord met de opzet van de Regiodeal.

Het kabinet heeft de regiodeal in het leven geroepen om de brede welvaart in regio’s te versterken. Daarvoor is € 900 miljoen vrijgemaakt voor investeringen die zo’n verbetering geven op het gebied van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers. Voor een specifieke Regiodeal verstrekt de Rijksoverheid maximaal 50% van de totale opgave, variërend tussen de € 5 en € 40 miljoen. Het totaalbedrag van een deal ligt dus tussen de € 10 en € 80 miljoen. De regionale inleg voor deze cofinanciering komt vanuit private partijen en gemeenten die van de deal profiteren. Bijdragen kunnen ook worden gedaan in de vorm van inzet van mensen. Voor een Regiodeal is het belangrijk dat er een coalitie is van overheid, ondernemers en onderwijs.

De voorbereiding van de Regiodeal voor de drie Greenportregio’s, is in volle gang. In de drie gebieden spelen soortgelijke thema’s en uitdagingen waardoor ze samenkomen in één Regiodeal. Het doel van een Regiodeal is om een impuls te geven aan een transitie richting toekomstbestendige en circulaire Greenportregio’s. Hierbij spelen thema’s op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, innovatie maar ook arbeid, vaardigheden en kennisontwikkeling.

De Regiodeal kan een breed scala aan projecten omvatten. Denk bijvoorbeeld aan werkgelegenheid op de korte en lange termijn, integratie van arbeidsmigranten (compleet met huisvesting en leefbaarheid), robotisering en automatisering van arbeid, hergebruik van materialen, recycling van verpakkingsplastics of meervoudig ruimtegebruik voor energieopwekking en versterking van de biodiversiteit.

De rol van Holland Rijnland bestaat uit het coördineren van de samenwerking tussen de drie Greenportregio’s, zorgdragen voor bestuurlijke besluitvorming en – samen met alle partners – de verbindingen leggen met andere overheden en private partners. Daarnaast bewaakt Holland Rijnland dat de Regiodeal tot stand komt.

In juni van dit jaar is de conceptaanvraag voor de Regiodeal gereed. 15 november moet de aanvraag zijn ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Foto bloeiende bollenvelden

Nieuws

Back To Top