Nieuwsbrief 03-2019
Regio biedt onderdak landelijke LEADER-dag
Foto Rosarium Flora

Rosarium Flora

In Flora in Boskoop is op vrijdag 13 september, van 10.00 tot 18.00 uur, de eerstvolgende LEADER- dag.

Het doel van deze dag is de uitwisseling van kennis en ervaring tussen betrokkenen en samenwerking te bevorderen om LEADER-projecten te realiseren.