skip to Main Content

Provincie steekt 100 miljoen in energiefonds

Het Leidsch Dagblad publiceerde (6/9/2016) een artikel over deze provinciale Energieagenda:
De provincie Zuid-Holland wil een energiefonds opzetten met daarin 100 miljoen euro voor duurzaamheidsprojecten en het ontwikkelen van nieuwe technieken van energieopwekking. Dat is een van de nieuwe onderdelen van de ’energieagenda’ die woensdag op de agenda staat bij een statencommissie. Provinciale staten behandelt het voorstel naar verwachting op 12 oktober…

In dit artikel wordt ook verwezen naar een kritische noot van Holland Rijnland. Deze willen wij graag nader duiden. Portefeuillehouder Tseard Hoekstra heeft namens Holland Rijnland in bijgevoegde brief (120 kb) steun en waardering uitgesproken voor de opgestelde Energieagenda, maar vraagt ook meer aandacht voor lokale en regionale projecten. En in het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor het spanningsveld tussen energietransitie en ruimtelijke kwaliteit. De samenwerkende overheden binnen Holland Rijnland willen hier actief het gesprek over voeren.

Back To Top