skip to Main Content

Provincie, Katwijk en Oegstgeest tekenen overeenkomsten N206 Ir. G. Tjalmaweg.

Vandaag ondertekenden Floor Vermeulen (gedeputeerde provincie Zuid-Holland), Klaas Jan van der Bent (wethouder Katwijk) en Jan Nieuwenhuis (wethouder Oegstgeest) de Uitvoeringsovereenkomsten voor de N206 Ir. G. Tjalmaweg.  Met Katwijk is daarnaast de Samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Daarmee is weer een stap gezet in het verbeteren van de bereikbaarheid van regio Holland Rijnland. De volgende stap is het selecteren van een aannemer. Het project wordt naar verwachting in de zomer van 2019 gegund,  de werkzaamheden starten in de loop van 2019. De afronding van de Tjalmaweg staat gepland voor eind 2021.  

Foto ondertekening overeenkomst

 

Floor Vermeulen, gedeputeerde Zuid-Holland: “De Tjalmaweg is het tweede project van de RijnlandRoute dat wordt uitgevoerd  en levert een belangrijke bijdrage aan de regionale bereikbaarheid van regio Holland Rijnland. Met de Tjalmaweg wordt tevens Project Locatie Valkenburg ontsloten. De RijnlandRoute draagt bij aan onze ambitie om van Zuid-Holland de best bereikbare provincie te maken.”

 

Wethouder Klaas Jan van der Bent, gemeente Katwijk geeft aan: “na jaren van planvorming en voorbereiding  is dit een belangrijke mijlpaal. De RijnlandRoute lost voor Katwijk een groot bereikbaarheidsknelpunt op  en maakt gewenste economische en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. Dit is een mooie basis voor het verder optimaliseren van de regionale bereikbaarheid. Ik ben zeer verheugd dat wij nu het startsein voor de aanleg geven.” Jan Nieuwenhuis, wethouder van Oegstgeest, sluit zich hierbij aan: “Oegstgeest is heel tevreden met de voortgang en is blij dat deze overeenkomst  voldoende handvatten biedt voor een goede samenwerking nu en in de toekomst.”

 

Overeenkomsten

In de Samenwerkingsovereenkomst en Uitvoeringsovereenkomsten staan de afspraken over de samenwerking en uitvoering van het project tijdens de aanbestedings- en realisatiefase tussen de provincie, Katwijk en Oegstgeest.


Planning
Binnenkort start de aanbestedingsprocedure, dit duurt ongeveer een jaar. Vervolgens wordt naar verwachting in de zomer van 2019 het contract aan de aannemer gegund.  De werkzaamheden starten in de loop van 2019 en volgens planning wordt de Tjalmaweg eind 2021 afgerond. De gehele RijnlandRoute is naar verwachting eind 2022 klaar.

 

De N206 Ir. G. Tjalmaweg

De Tjalmaweg is het tweede project van de RijnlandRoute dat wordt uitgevoerd en sluit bij knooppunt Leiden-West aan op het eerste projectdeel dat nu in uitvoering is. De Tjalmaweg wordt tussen de Wassenaarseweg (N441) en de aansluiting Leiden-West verbreed naar 2 x 2 rijstroken, voor een deel verdiept. Er komen 2 ongelijkvloerse aansluitingen voor de ontsluiting van Project Locatie Valkenburg (Oost en West). De oostelijke ongelijkvloerse aansluiting ontsluit tevens de huidige woningen in Valkenburg. Naast de huidige Torenvlietbrug komt een extra brug. De parkstrook ten noorden van de N206 ondergaat een kwaliteitsverbetering; hier wordt ook het fietspad opgewaardeerd als onderdeel van de snelfietsroute tussen Leiden en Katwijk.

 

Het projectdeel Tjalmaweg wordt gefinancierd door de provincie Zuid-Holland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Holland Rijnland (inclusief een extra bijdrage van de gemeente Katwijk).

 

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is verdeeld over 3 projecten, die op elkaar aansluiten:

  1. De nieuwe weg (N434) tussen de A4 en de A44, inclusief een tunnel van 2,5 kilometer en aanpassingen aan de A4 en A44.
  2. De verbreding van de Ir. G. Tjalmaweg (N206) vanaf de aansluiting met de N441 Katwijk tot de aansluiting Leiden-West.
  3. De verbreding van de Europaweg (N206) tussen de A4 en de Churchilllaan in Leiden.

 

Meer informatie RijnlandRoute

Op www.rijnlandroute.nl  vindt u meer informatie over de RijnlandRoute, zoals

kaarten en het tracé van het project. U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het project. Op interactieve “bolfoto’s” kunt u de huidige en toekomstige situatie op diverse plekken bekijken. Heeft u vragen, neem dan contact op via e-mail rijnlandroute@pzh.nl

Back To Top