Nieuws
Project Innovatie Dekkend Netwerk

Holland Rijnland is met het project Innovatie Dekkend Netwerk verkozen tot inspiratieregio in het landelijk programma Met Andere Ogen Verbinding Onderwijs-Jeugd van de coalitie Onderwijs, Zorg en Jeugd van o.a. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jeugdzorg Nederland en de PO-Raad.

Met ‘Innovatie Dekkend Netwerk’ onderzoeken de gemeenten in Holland Rijnland en samenwerkingsverbanden primair onderwijs de mogelijkheden voor kinderen die wel kunnen leren, maar dit niet (meer) in een schoolgebouw kunnen zoals we dat nu kennen. Hanneke van Noort en Ingrid Vriezen werkten de afgelopen tijd hard aan dit project: “We zien dat we oplossingen gevonden worden, maar vaak zijn deze van tijdelijke aard. Met het innovatie dekkend netwerk wilden we inzicht krijgen in wat nodig is om voor deze kinderen niet ‘ad hoc’ maar goed onderbouwde en duurzame oplossingen te realiseren. Dat is gelukt.’

Met Innovatie Dekkend Netwerk werken we aan de realisatie van leerrecht voor alle kinderen.

Lees hier het laatste rapport ‘Eindrapportage innovatie dekkend netwerk’ | 926 kb |

Holland Rijnland  is één van de 11 inspiratieregio’s. Met het programma ‘met andere ogen’ worden krachten gebundeld om de vraag ‘wat heeft het kind nodig’ middels gezamenlijke leertrajecten te beantwoorden. Al doende leren te faciliteren wat werkt. Volgende stap: delen van kennis en kunde, het opzetten van een landelijk digitaal netwerk en de ontwikkeling van een toolbox.

Meer informatie over de inspiratieregio’s.