skip to Main Content

Planuitwerking Duinpolderweg

Evenals de provincie Zuid-Holland heeft ook de provincie Noord-Holland besloten om geen ruimtelijke reservering te maken voor het doortrekken van de N208 naar de N206.

Nu beide provincies een eenduidig besluit hebben genomen, start de volgende stap, de planuitwerking. Hierin wordt het tracé met belanghebbenden nader uitgewerkt om tot een optimale inpassing van de weg te komen. De grondgebonden gemeenten in onze regio, Hillegom en Lisse, spelen een belangrijke rol in deze fase. Samen bewaken we de regionale belangen.
Kaart Duinpolderweg

Back To Top