skip to Main Content

PHO Sociale Agenda 12 september 2014

01 Opening en vaststelling agenda

02 Vaststelling verslag vergadering PHO Sociale Agenda 29 augustus 2014

03 Mededelingen, ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming

  • Terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

04 Transformatie van de jeugdzorg
Tijdens het pho van 29 augustus kwam naar aanleiding van de inkoopstukken de vraag aan de orde of hierin nu voldoende de transformatie of innovatie van de jeugdzorg geborgd is. De voorzitter heeft daarop voorgesteld om op 12 september nader stil te staan bij de toekomstvisie op de jeugdhulp en de transformatie-opgave die de gezamenlijke gemeenten met elkaar hebben afgesproken. Na alle aandacht die er de afgelopen tijd was en de komende tijd nog zal zijn voor zaken als inkoopvoorbereiding en contractering, verordening, en inrichting opdrachtgeverschap is het goed de tijd te nemen om opnieuw te reflecteren op deze transformatie-opgave en te bespreken wat dit betekent voor aanbieders, gemeenten, en de regionale samenwerking, mede in relatie tot bovengenoemde onderwerpen.
Quirien van der Zijden van Partners in Jeugdbeleid en Marion Goedhart, regionaal transitiemanager, zullen een presentatie verzorgen waarna ruimte voor gedachtenwisseling en discussie over wat een en ander betekent voor nu en in de toekomst.

05 Rondvraag en sluiting

Back To Top