Ga naar hoofdinhoud

PHO+ Energie 30 augustus 2017

15.30-17.00 uur
Gemeentehuis Lisse, Raadzaal

01 Opening, mededelingen en vaststelling agenda
(15.30-15.35)

02 Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025
(15.35-15.45)

Het Energieakkoord Holland Rijnland is na bespreking in het bestuurlijk overleg op 20 april aangeboden voor besluitvorming bij de partners. Bij de bespreking van het Energieakkoord in de diverse gremia, zijn nog een aantal vragen en opmerkingen naar voren gekomen.
Voorstel:

03 Presentatie uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen
(15.45-16.40)

De ambities in het Energieakkoord zijn we nu aan het verwerken in een uitvoeringsprogramma. Jeroen Ververs geeft een toelichting op de hoofdlijnen van het programma en gaat daarbij in op de inhoudelijke  ontwikkelingen, structuur en besluitvorming. De trekkers van de verschillende uitvoeringslijnen geven per lijn een korte pitch over de aanpak.
Voorstel:

  • Voortgang bespreken en instemmen met de voorgestelde hoofdlijnen en structuur.

04 Gezamenlijk aanbesteding duurzame energie?
(16.40-16.55)

De gemeente Leiden verkent momenteel samen met de gemeenten Kaag en Braassem, Katwijk, Leiderdorp, Noordwijk, Oegstgeest en Zoeterwoude de mogelijkheden om in 2018 te komen tot een  gezamenlijke aanbesteding voor groene stroom, die bij voorkeur lokaal/regionaal wordt opgewekt. Dit zou een sterke stimulering betekenen van de opwekking van duurzame energie in de regio en sluit nauw  aan op onze ambities in het Energieakkoord. Andere partners zijn ook welkom om aan te sluiten. Marloes Griffioen van Servicepunt 71 licht de doelstelling en het proces toe.
Voorstel:

  • Verkennend gesprek over de mogelijkheden van regionale inkoop van duurzame energie en dit onderdeel uit te laten maken van het Energieakkoord.

05 Rondvraag en afsluiting
(16.55-17.00)

Back To Top
Ga naar de inhoud