Ga naar hoofdinhoud

PHO Energie 05 september 2018

Tijd: 15.30 – 17.00 uur
Gemeentehuis Katwijk
(Koningin Julianalaan 3, Katwijk)

01 Opening, mededelingen, verslagen vorig PHO+ en Stuurgroep en vaststelling agenda
(15.30 – 15.45)
Inclusief een korte schets van waar we nu staan en hoe het vervolgproces er uit ziet.

02 Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie (RES)

Korte schets van de stand van zaken rondom de RES (regionale energiestrategie) op basis van de nu beschikbare informatie. En bespreking van de notitie waarin de relatie aan wordt gegeven met ons Regionaal Energieakkoord.

03 Sociale –economische kaders voor opwekking duurzame energie

In het PvA Ruimte en Energie staat opgenomen dat we regionaal sociaal- economische kaders ontwikkelen voor het opstellen van duurzame energie. Waar moeten initiatieven aan voldoen wanneer het gaat om participatie en terugvloeien van de verdiencapaciteit in het gebied? Doel van de sociaal- economische kaders is het verkrijgen van draagvlak om de energietransitie te versnellen. In de Stuurgroep van 6 juli 2018 is de conceptversie van de sociale- economische kaders besproken. Naar aanleiding van dit overleg zijn de sociale-economische kaders aangepast.
Voorstel:

04 Lancering website Energieakkoord Holland Rijnland: WijzijnON
(16.15 – 16.30)

Lancering van de website rondom het Energieakkoord Holland Rijnland: ‘Wij zijn Op naar Neutraal’ door Liesbeth Spies. In aanwezigheid van Jeroen Wielaard van bureau Just, die de site kort introduceert.

05 Ondertekening convenant Aardgasvrij
(16.30 – 17.00)

Nederland wil haar bijdrage aan het akkoord onder meer leveren door de bestaande bouw vóór 2050 af te koppelen van het aardgas. Daarnaast heeft het parlement een wetsvoorstel aanvaard dat erin voorziet dat nieuwbouw in principe niet langer wordt aangesloten op het aardgasnet. De wijziging is op 1 juli 2018 in werking getreden en heeft gevolgen voor toekomstige nieuwbouwinitiatieven. In lijn met de wetswijziging voor nieuwbouw willen de partners van het Energieakkoord Holland Rijnland en de netbeheerder in Holland Rijnland (Liander N.V.), waar mogelijk voorkomen dat al lopende plannen voor nieuwbouw leiden tot aansluitingen op het aardgasnet. Sommige gemeenten hebben voor lopende plannen zelfstandig reeds besloten tot een strategie aardgasvrije nieuwbouw. De meerwaarde van dit convenant is dat partijen in de regio een gelijk speelveld creëren voor initiatiefnemers in de bouwwereld en dat de gehele regio hiermee een signaal afgeeft: geen aardgasaansluitingen meer!
Liesbeth Spies (Holland Rijnland) geeft een korte aftrap over het convenant. Fleur Spijker (gemeente Leiden) en Mascha van Vuuren (Liander) geven het belang weer voor de gemeenten en de netbeheerder.
Voorstel:

Back To Top
Ga naar de inhoud