Ga naar hoofdinhoud

PHO Economische Zaken 25 mei 2016

Voorafgaand: Themasessie Omgevingsvisie (15.30 – 16.00, Commissiekamer 2)

Voorzitter: Tseard Hoekstra

01 Opening en vaststelling agenda

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Economie van 17 februari
Voorstel:

03 Mededelingen

  • Actualisatie kantorenstrategie Holland Rijnland
    De actualisatie van de kantorenstrategie dient nog afgerond te worden voordat deze ter goedkeuring voorgelegd kan worden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland. De voorzitter licht de huidige stand van zaken toe.

04 Behoefteraming bedrijventerreinen

De gemeente Leiden heeft een behoefteraming uit laten voeren door bureau BSP. Deze raming is besproken in het vorige PHO en in een extra PHO op 24 maart (zie bijgaand verslag). De laatste stand van zaken wordt toegelicht.

05 Regionaal Investeringsprogramma Zuidelijke Randstad

Gemeenten, regio’s en provincie hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan voorstellen voor het Regionaal Investeringsprogramma. Centraal staat dat het Regionaal Investeringsprogramma de economische structuur van de regio moet versterken en zich primair richt op connectiviteit, economische vernieuwing, toonaangevende duurzaamheid en attractiviteit. Tom Boot van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag zal een toelichting geven, waarna er ruimte is voor discussie.

06 Economische speerpunten Inhoudelijke Agenda

Wat is de stand van zaken van de economische speerpunten uit de Inhoudelijke Agenda? Per speerpunt wordt kort aangegeven waar we staan en wat de voorgestelde temporisering is bij een aantal speerpunten.

07 Rondvraag en afsluiting

Back To Top
Ga naar de inhoud