Ga naar hoofdinhoud

PHO Economische Zaken 11 februari 2015

I FORMELE DEEL

01 Opening, welkom en vaststelling van de agenda
(12:30 uur)

02 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
(12:30 – 12:35 uur)

03 Conceptbesluitenlijst PHO EZ 12 november 2014
(12:35 – 12:40 uur)

04 #Kracht15, nieuwe rol Holland Rijnland op het gebied van economie
(12:55 – 13:10 uur)

In het kader van #Kracht 15 vindt er een heroriëntatie plaats van de regionale rol en organisatie op een aantal thema’s. De bijgevoegde notitie bevat concrete voorstellen over de rol die Holland Rijnland de komende jaren kan vervullen op het gebied van economie en is een vervolg op de presentatie van de heer Hoekstra in het portefeuillehoudersoverleg Economische zaken van 12 november 2014.
Voorstel:

  • Bijgaande notitie over regionale rolbepaling van Holland Rijnland op economische gebied als uitgangspunt te beschouwen voor de regionale inzet op economisch terrein de komende periode;
  • Het Dagelijks Bestuur te adviseren de notitie te betrekken bij de verdere uitwerking van #Kracht 15 en de daarbij behorende inhoudelijke agenda voor Holland Rijnland.
II INFORMATIEVE DEEL (KENNISUITWISSELING)

05 Economische ontwikkelingen in de regio
(13:10 – 13:30 uur)

Ruimte voor toelichting over de stand van zaken met betrekking tot de Economische Agenda in de drie subregio’s:

  1. Duin- en Bollenstreek
  2. Leidse regio
  3. Regio Rijn- en Veenstreek / Groene Hart

Voorstel:

  • Kennis te nemen van de stand van zaken in de subregio’s.

06 Ontwikkelingen binnen de detailhandel en de consequenties voor onze regio
(13:30 – 14:40 uur)

Korte presentatie door Tony Wijntuin van WYNE Strategy & Innovation over de ontwikkelingen binnen de detailhandel en wat dit kan betekenen voor onze stads- en dorpscentra.
Voorstel: Na de plenaire presentatie een korte inhoudelijke discussie/ doorvertaling voor de stads- en dorpscentra (in deelgroepen).

07 Rondvraag en afsluiting
(14:40 – 14.45 uur)

Back To Top
Ga naar de inhoud