Ga naar hoofdinhoud

PHO Bestuur en Middelen 30 augustus 2017

14:00-15:30
Gemeentehuis Lisse, kleine zaal

01 Opening en vaststelling agenda
(14:00 – 14:05 uur)

02 Besluitenlijst PHO Bestuur en Middelen
(14:05 – 14:10 uur)

Voorstel:

03 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven
(14:20 – 14:30 uur )

  • Er zijn geen ingekomen stukken of uitgaande brieven.
  • Stand van zaken auditcommissie

04 Tussentijdse Rapportage 2017
(14:30 – 15:10)

Beslispunt:

05 Organisatieverordening 2017
(15:10 – 15:25)

Beslispunt:

  • Het Dagelijks Bestuur te adviseren om de organisatieverordening Holland Rijnland 2017 voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland
  • Deze stukken worden nagezonden.

06 Rondvraag en sluiting
(15:25 – 15:30 uur)

Raadzaal Kleine Zaal
9:00
9:30 PHO Maatschappij
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30 PHO Leefomgeving/Economie
14:00 PHO Bestuur & Middelen
14:30
15:00
15:30 PHO+ Energie
16:00
16:30
17:00
Back To Top