skip to Main Content

Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening Holland Rijnland vrijgegeven voor inspraak

Het verhaal is inmiddels bekend: het is dringen op de woningmarkt. Ook in Holland Rijnland is het tekort aan woningen groot, zijn de prijzen van koophuizen hoog en lopen de wachttijden voor sociale huurwoningen op. Een grote diversiteit aan doelgroepen wacht met smart op een geschikte woning, met een steeds grotere groep die tussen wal en schip valt.

De gemeenten in Holland Rijnland maken al jaren met elkaar afspraken over hoeveel woningen we bouwen, waar deze gebouwd worden, wat voor woningen dat zijn en voor wie deze beschikbaar komen. Die afspraken worden vastgelegd in de Regionale Woonagenda. Ook worden afspraken gemaakt over de verdeling van die woningen. Hoeveel woningen worden beschikbaar gemaakt voor bijvoorbeeld urgentie, de uitstroom uit de maatschappelijke zorg en statushouders? En hoe zorgen we ervoor dat er voldoende woningen beschikbaar blijven voor regulier woningzoekenden? Afspraken daarover worden vastgelegd in de regionale Huisvestingsverordening.

De afgelopen periode is door gemeenten, Holland Rijnland Wonen en Holland Rijnland hard gewerkt aan het actualiseren van de Regionale Woonagenda en de Regionale Huisvestingsverordening. Ook is gesproken met vertegenwoordigers van huurdersverenigingen en zorginstellingen.

Het Dagelijks Bestuur geeft de concept Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening Holland Rijnland vrij voor inspraak. U wordt bij deze uitgenodigd om te reageren. Dit kan van 15 december 2022 tot en met 21 maart 2023:

  1. U kunt een reactie per e-mail versturen via: ambtelijksecretariaat@hollandrijnland.nl
  2. Wilt u uw reactie per post versturen? Dat kan natuurlijk ook. Stuur deze dan naar:

Holland Rijnland
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
o.v.v. zienswijze RWA en HVV

Documenten

Nieuws

Back To Top