Over ons

Netwerk Zuidelijke Randstad

De zuidelijke Randstad is een internationaal concurrerende topregio die een forse bijdrage levert aan de economie van Nederland en het internationale vestigingsklimaat van de gehele Randstad. Het gebied telt 3,6 miljoen inwoners en maar liefst 25% van het BNP wordt hier verdiend. In het Netwerk Zuidelijke Randstad werkt Holland Rijnland samen met de gemeenten Den Haag en Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de regio’s Drechtsteden, Midden-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het doel is om de regio gezamenlijk verder te ontwikkelen en te versterken, de leefbaarheid te vergroten en de bereikbaarheid te verbeteren. Eind 2016 is besloten om het ondersteunende bureau Zuidelijke Randstad op te heffen. Er wordt als netwerk nog samengewerkt aan de gezamenlijke ruimtelijke-economische opgaven.

 

1.    Partners

De bestuurlijke partners in het Netwerk Zuidelijke Randstad werken samen aan de realisering van de hoofdopgaven. Deze zijn uitgewerkt in de programma’s: Economische Agenda, Bereikbaarheidspakket, StedenbaanPlus, Verstedelijkingsprogramma en Metropolitaan Landschap.

 

De deelnemende partners in het Netwerk Zuidelijke Randstad zijn:

Drechtsteden
Holland Rijnland
Regio Midden-Holland
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam
Provincie Zuid-Holland

 

2.    Samenwerking met het Rijk

In 2013 stelden het Rijk en het Netwerk Zuidelijke Randstad de Adaptieve Gebiedsagenda Zuidelijke Randstad (AGZR) vast. Daarmee werd een nieuw perspectief geboden voor de Zuidelijke Randstad zowel voor de inhoudelijke koers als de samenwerking tussen overheden, markt en samenleving. Deze Adaptieve Gebiedsagenda is het kader voor afspraken tussen het rijk en de partners over fysieke investeringen.

Nieuws