Over ons

Inhoudelijke agenda

De Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 geeft de ambitie weer van de dertien gemeenten van Holland Rijnland op de domeinen Maatschappij, Economie en Leefomgeving. Deze ambitie is concreet gemaakt in een aantal speerpunten. Holland Rijnland geeft hier samen met de gemeenten uitvoering aan. In deze agenda leggen we de nadruk op onze platformfunctie, lobbytaken, belangenbehartiging en het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en kansen. De rol van Holland Rijnland verschilt per domein. Bij Maatschappij ligt de focus op de platformfunctie, bij Economie is de initiatiefrol belangrijker, terwijl we bij Leefomgeving concreet uitwerking geven aan het Regionaal Investeringsfonds. De gehele agenda is gericht op haalbaarheid. Kortom, we steken energie in ambities en speerpunten waarop we daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen en aan kunnen bijdragen.

 

De Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 benoemt de speerpunten die in verschillende coalities en samenwerkingen worden opgepakt. De agenda richt zich op de kracht van de regio en verbindt deze met innovatiekracht (vernieuwing) en netwerkkracht. De agenda is ook een dynamisch document. Onze huidige opgaven zijn aan verandering onderhevig. Soms moeten ambities worden bijgesteld of gewijzigd. Trends en ontwikkelingen in de maatschappij vragen om flexibiliteit zodat ontwikkelingen ons niet overkomen, maar we proactief kunnen inspelen op nieuwe situaties.

 

U kunt de Inhoudelijke Agenda 2016 – 2020 hieronder downloaden.

Nieuws