Skip to content

Jaarrekening en -verslag 2021

U kunt de jaarstukken in zijn geheel of per onderdeel downloaden.

JAARSTUKKEN 2021 COMPLEET
920 kb

 1. INLEIDING
  717 kb

  • Algemene beschouwing
  • Leeswijzer
  • Rekeningresultaat
  • Regionaal Investeringsfonds
  • Bestuur
 2. JAARVERSLAG PROGRAMMA VERANTWOORDING
  768 kb

  • Ruimte en Energie
  • Maatschappij en Jeugd
  • Strategisch positioneren
  • Organisatie en samenwerking
  • Algemene dekkingsmiddelen
 3. JAARVERSLAG PARAGRAFEN
  713 kb

  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Financiering
  • Bedrijfsvoering
  • Vennootschapsbelasting
  • Heffingen en Leges
  • Onvoorzien
 4. JAARREKENING 2021
  778 kb

  • Balans en toelichting op de balans
  • Overzicht van baten en lasten
 5. BESLUIT
  691 kb
 6. BIJLAGEN
  696 kb

  • Subsidies
Back To Top
Ga naar de inhoud