Over ons

Jaarrekening en -verslag 2018

U kunt de jaarstukken in zijn geheel of per onderdeel downloaden.

JAARSTUKKEN 2018 COMPLEET
2,23 mb

 1. Inleiding
  224 kb

  • Algemene beschouwing
  • Leeswijzer
  • Rekeningresultaat
  • Regionaal Investeringsfonds
  • Bestuur
 2. Jaarverslag programma verantwoording
  480 kb

  • Inhoudelijke Agenda
  • Regionaal Bureau Leerplicht
  • Overige uitvoerende taken: woonruimte, verkeer en vervoer
  • TWO Jeugdhulp
  • Cofinanciering
  • Frictie- en transitiekosten
  • Algemene dekkingsmiddelen en Overhead
 3. Jaarverslag paragrafen
  265 kb

  • Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • Onderhoud kapitaalgoederen
  • Financiering
  • Bedrijfsvoering
  • Verbonden partijen
  • Vennootschapsbelasting
  • Heffingen en Leges
  • Onvoorzien
 4. Jaarrekening 2018
  778 kb

  • Balans en toelichting op de balans
  • Overzicht van baten en lasten
 5. Besluit
  52 kb
 6. Bijlagen
  83 kb

  • Subsidies