Over ons

Begroting 2019

U kunt de begroting in zijn geheel of per onderdeel downloaden.

DOWNLOAD DE BEGROTING ALS ÉÉN BESTAND
484 kb

 1. VOORWOORD EN ALGEMENE BESCHOUWINGEN
  93 kb
 2. ALGEMENE FINANCIËLE BESCHOUWINGEN
  135 kb

  • 2.1 Inwonerbijdrage
  • 2.2 Bijdrage aan het Regionaal Investeringsfonds per gemeente
 3. PROGRAMMAPLAN
  259 kb

  • 3.1 Inhoudelijke Agenda
  • 3.2 Regionaal Bureau Leerplicht
  • 3.3 Overige uitvoerernde taken: woonruimteverdeling, verkeer en vervoer
  • 3.4 Programma TWO Jeugdhulp
  • 3.5 Cofinanciering
  • 3.6 Overhead
  • 3.7 Frictie- en transitiekosten
  • 3.8 Dekkingsmiddelen
 4. BEGROTING PARAGRAFEN
  119 kb

  • 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • 4.2 Bedrijfsvoering
 5. FINANCIËLE BEGROTING
  156 kb

  • 5.1 Meerjarenbegroting 2019 – 2022
  • 5.2 Incidentele lasten en baten
  • 5.3 Geprogonosticeerde balans
  • 5.4 Staat van reserves
  • 5.5 Staat van voorzieningen
  • 5.6 Taakvelden
 6. VOORSTEL
  66 kb
 7. BESLUIT
  67 kb
 8. BIJLAGEN
  147 kb

  • 8.1 Bijdrage gemeenten per deelprogramma
  • BTW-compensatiefonds