skip to Main Content

Ook in 2018 Europese ondersteuning van de plattelandseconomie

Logo LeaderOok dit jaar kunnen ondernemers, burgers, overheden en organisaties aanvragen indienen voor financiële ondersteuning vanuit het LEADER-programma. LEADER is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) 2014 – 2020, een Europees programma om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de versterking van de economie op en van het platteland. Voor de regio Holland Rijnland richt het programma zich op de thema’s als gezondheid en circulaire economie.

Focus op Gezondheid en Circulaire economie

Centraal binnen het LEADER-programma van Holland Rijnland staat de versterking van de relatie tussen stad en ommeland. Binnen dit thema wordt gezocht naar innovatieve projecten die bijdragen aan de gezondheid van mens en leefomgeving of aan de circulaire economie.

Op het thema gezondheid heeft het platteland de stad verschillende dingen te bieden, als producent van lokaal, gezond en duurzaam voedsel en als ‘achtertuin’ voor actieve recreatie, die het lichamelijk en geestelijk welzijn bevordert.

Circulaire economie is een nog relatief nieuw begrip. Centraal hierin staat het realiseren van kringlopen, zowel in de biologische als in de technische sfeer, op basis economisch levensvatbare businessmodellen. De bij het LEADER-programma betrokken gebiedspartijen willen in deze periode de transitie naar circulair denken en doen in de regio bevorderen en ondersteunen.

 

LEADER: buitenbeentje in subsidieland

Bij LEADER worden bijzondere, lokale initiatieven over het voetlicht gehaald. LEADER is  dan ook meer dan een pot met geld. Het gaat ook om het actief bevorderen van samenwerking tussen ondernemers, burgers, overheden en maatschappelijke organisaties om te komen tot aansprekende en innovatieve projecten.

 

De streek bepaalt zelf

De regio mag het LEADER-programma zelf uitvoeren. Vertegenwoordigers van  gebiedsorganisaties en overheden, aangevuld met inhoudelijk deskundigen, vormen samen de Lokale Actie Groep (LAG). Deze LAG is verantwoordelijk voor de uitvoering van het LEADER programma en voor de beoordeling van subsidieaanvragen.

 

Meer informatie

Aanvragen in het kader van het LEADER programma Holland Rijnland, kunnen worden ingediend vanaf maandag 5 maart tot en met woensdag 25 april, 17.00 uur. Meer informatie over het LEADER programma is te vinden op de website www.leader-hollandrijnland.nl.

 

Leader is een Europees programma om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan de versterking van de economie op en van het platteland. Organisaties, bedrijven en burgers in de regio Holland Rijnland kunnen tot en met 2020 in aanmerking komen voor subsidie uit dit programma.

 

Logo E.U., Logo Holland Rijnland, Logo Leader, Logo Provincie Zuid-Holland

Back To Top