Algemeen
Online Themacafé De Toekomst van Woonruimteverdeling

28 oktober 2020

Datum: Woensdag 11 november 2020
Aanvang: 19.30 uur
Afsluiting: 21.30 uur

U kunt de Webinar volgen via: https://vimeo.com/event/411700/cae4c158e6


Hoe verdelen we de schaarste? Gaat een woning naar degene die het langst op de wachtlijst staat of naar de persoon die een woning het hardst nodig heeft? En wie is er dan absoluut urgent?

Dit Themacafé is gericht op het herwaarderen van het woonruimteverdeelsysteem in Holland Rijnland in het licht van nieuwe ontwikkelingen. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat kunnen we leren van elders?

Doel van het Themacafé is genodigden (raadsleden, woningcorporaties, huurdersorganisaties en zorginstelling) te informeren over ontwikkelingen op het gebied van woonruimteverdeling en gezamenlijk te verkennen of het huidige systeem toekomstbestendig is.

U kunt zich hier aanmelden.

Programma 

Welkom en introductie

Hans Luiten treedt op als dagvoorzitter. Met een stevig tempo, humor en begrijpelijke taal begeleid hij vanavond dit themacafé.

Woonruimteverdeelsysteem in Holland Rijnland

Introductie op de woonruimteverdeling in Holland Rijnland. Aan de hand van de praktijk wordt beschreven hoe het woonruimteverdeelsysteem werkt. Peter Hoogvliet, bestuurslid van Holland Rijnland Wonen met portefeuille woonruimteverdeling en bestuurder van Stichting MeerWonen, en Henk van Oosterbosch, voorzitter van de Regionale Urgentiecommissie, nemen ons mee in de wereld van de woonruimteverdeling, de contingentenregeling en de urgentieregeling.

Ontwikkelingen in de Maatschappelijke Zorg

In de regio vangen wij mensen zonder dak boven hun hoofd tijdelijk op in de Maatschappelijke Opvang. Daarnaast hebben wij een regeling voor (jong-)volwassenen die (nog) niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege verstandelijke beperking, psychische en/of psychosociale problematiek (Beschermd Wonen). Sinds een aantal jaren zien we steeds meer mensen zonder complexe problematiek dakloos worden. Wanneer zij niet ondersteund worden, lopen zij het risico op afglijden. Hierover gaan we in gesprek met Emmy Klooster, directeur van De Binnenvest, en Kim Verburg directeur van Prodeba.

Koffiepauze

Woonruimteverdeling in landelijk perspectief

André Ouwehand, TU Delft Bouwkunde/ Management of the Built Environment,  geeft een observatie op onze regio: trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen, bevolkingsprognose (meer alleenstaanden en vergrijzing), middeninkomens en starters onder druk, toename dakloosheid, zorg (decentralisatie) en woonruimteverdeling (in vergelijking met andere systemen in Nederland).  Kan het ook anders en is dat beter?

Koffiepauze

Gedachtenuitwisseling over de toekomst

Aan de hand van Mentimeter vragen gaan we in gesprek met U en een panel met vertegenwoordigers van woningcorporaties, zorginstellingen en huurders. Vraag aan panel en de zaal: wat zijn de uitgangspunten voor een rechtvaardig en sociaal woonruimteverdeelsysteem?

Afronding en input voor het vervolg

Wat neemt Emile Jaensch, regionaal portefeuillehouder Wonen, mee van deze avond?

Wilt u meer weten hoe woonruimteverdeling momenteel is geregeld binnen Holland Rijnland, dit factsheet | 244 kb | geeft u een beknopt overzicht.

Heeft u nog vragen over deze digitale informatiesessie? Neem dan contact op met Xandra van Ginkel.