Foto: Drone in luchtOnderzoek inzet drones in bollenveld officieel gestart

Een symbolisch moment, woensdag 1 februari op voormalig marinevliegveld Valkenburg. Vijf samenwerkende partijen kwamen bijeen voor de officiële start van het project Remote Sensing voor de Sierteelt. Drones, diverse sensortechnieken en satellietdata worden hierbij ingezet om ziekten of aantasting bij gewassen te signaleren.

De komende jaren wil de Europese Commissie een drastische vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Een deel van die middelen beschouwen telers nu nog als onmisbaar. Een mogelijke oplossing biedt het project Remote Sensing voor de Sierteelt.

Remote sensing

Unmanned Valley gaat samen met Greenport Duin- en Bollenstreek en NL Space Campus onderzoeken of de combinatie van diverse sensortechnieken het beeld van een bollenveld kan inventariseren. Met behulp van satellieten worden data verzameld die op grote schaal veel waardevolle inzichten geven. Door de inzet van drones met moderne sensoren wordt ingezoomd op probleemgebieden en zelfs specifieke gewassen. In nabije toekomst kan dit mogelijk volledig autonoom. De grote hoeveelheid data wordt uiteindelijk geanalyseerd door kunstmatige intelligentie. Hierdoor zouden mogelijke ziektes, voedseltekorten of plagen veel eerder kunnen worden geïdentificeerd. Daardoor hoeven er veel minder gewasbeschermingsmiddelen te worden ingezet.

Holland Rijnland ondersteunt de pilot met een financiële impuls vanuit het Cofinancieringsfonds. Het project wordt gezien als een kansrijke innovatie voor de Duin- en Bollenstreek en past daarmee binnen de doelstellingen van dit fonds. De bijdrage van Holland Rijnland zorgde ervoor dat ook andere partijen inlegden. De  Holland Rijnland-bijdrage van €75.000 resulteerde in een totale investering van € 150.000,-.

Perfecte locatie voor samenwerking

De Duin- en Bollenstreek is een hotspot voor innovatieve landbouw. Er zijn tal van initiatieven die inspelen op het vernieuwen of transformeren van de sector. De samenwerking tussen telers en experts op het gebied van dronestechnologie en satellietdata is daar een voorbeeld van. Het fieldlab Unmanned Valley leent zich uitstekend om de eerste testopstellingen uit te proberen en om het vervolgens uit te rollen over de Duin- en Bollenstreek. Met de nabijgelegen onderwijsinstellingen en hun studenten wordt nauw samengewerkt.

Op de foto vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners Unmanned Valley, de Greenport Duin- en Bollenstreek, NL Space Campus, samenwerkingsverband Holland Rijnland en wethouder Jacco Knape van de gemeente Katwijk.

Foto samenwerkingspartners

Back To Top Ga naar de inhoud