Jeugd
Nieuwsbrief Werkagenda Jeugd

Dertien gemeenten in de regio Holland Rijnland organiseren sinds 1 januari 2015 gezamenlijk de Jeugdhulp. Om de gewenste transformatie te versnellen, staan een aantal uitgangspunten centraal, die zijn uitgewerkt in de Werkagenda Jeugd 2016 in elf verschillende thema’s. Deze nieuwsbrief volgt de voortgang van enkele thema’s uit de Werkagenda.