skip to Main Content

Nieuw Nationaal Park: Hollandse Duinen

Woensdag 14 september is de naam onthuld van een nieuw Nationaal Park langs de Nederlandse kust: Hollandse Duinen. Het aaneengesloten gebied is 43 kilometer lang en tot 8,5 kilometer breed en strekt zich uit van Hoek van Holland tot aan Langevelderslag bij Noordwijkerhout. Holland Rijnland ondersteunt het bidbook waarmee Hollandse Duinen meedingt naar de verkiezing ‘Mooiste Natuurgebied van Nederland’.
Hollandse Duinen
De naam Hollandse Duinen werd aan alle betrokken bestuurders en beleidsmedewerkers onthuld tijdens de presentatie van het gezamenlijke bidbook in Kasteel Duivenvoorde in Voorschoten. De komende drie jaar wordt verder gewerkt aan de oprichting van het Nationaal Park.

Langs de Noordzee, tussen strand en strandwallen, liggen de Zuid-Hollandse vastelandsduinen. In het kustlandschap wisselen landgoederen, duinen, zeedorpen en steden elkaar af. Het gebied is eeuwenlang door Hollandse meesters vastgelegd:  geliefd om water, ruimte en licht. Het Nationaal Park is grofweg 200 km2 groot en omvat een aaneengesloten gebied van Hoek van Holland tot Langevelderslag. Met 4.610 hectare aan Natura 2000-gebieden: Solleveld & Kapittelduinen, Westduinpark & Wapendal, Meijendel & Berkheide, Coepelduynen, boswachterij Noordwijk en De Blink (beide onderdeel van Kennemerland-Zuid). Door de verbindingen in het uiteenlopende landschap, zonder daarbij de natuur uit het oog te verliezen, wekt het totale gebied meer interesse dan als separate eenheden en wordt de natuurbeleving vergroot. Door de samenvoeging in één nationaal park kunnen de kenmerkende kwaliteiten en natuurtypen nog beter worden behouden en versterkt.

Met de oprichting van het Nationaal Park kan de recreatieve beleving voor inwoners en toeristen in dit gebied nog vergroten. Op 15 september werd het bidbook ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Hiermee stelt Nationaal Park Hollandse Duinen zich officieel kandidaat voor de verkiezing ‘mooiste natuurgebied van Nederland’. Voor meer informatie https://www.nationaalparkhollandseduinen.nl  en de video:  https://youtu.be/Xf6hyZNe9wM

Back To Top