Algemeen
Minisymposium “Jeugdhulp met verblijf in Holland Rijnland”

Datum: dinsdag 28 mei 2019
Tijd: 12.30 – 17.30 uur
Locatie: Theater ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40a in Sassenheim

Graag nodigen wij u uit voor het minisymposium “Jeugdhulp met verblijf in Holland Rijnland”, dat plaatsvindt op dinsdag 28 mei a.s.

Het landelijke actieprogramma “Zorg voor de Jeugd heeft zes inhoudelijke actielijnen. Eén daarvan is de lijn: “Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien”.
In het kader van het Transformatiefonds diende Holland Rijnland het project: “Transformatie van verblijf” in.

Ons doel van het minisymposium is om met prikkelende sprekers, stellingen en een panelgesprek een boost te geven aan het denken en handelen met betrekking
tot jeugdhulp en verblijf in onze regio. Het gaat de regio om de vraag of voldoende passende jeugdhulp met verblijf, beschikbaar is. Zijn er voldoende van de juiste,
meest passende, voorzieningen gecontracteerd? Blijven jongeren niet te lang in de Jeugdhulp omdat er onvoldoende alternatieve woonvoorzieningen zijn?
Welke samenwerking tussen aanbieders en gemeenten (en gemeentelijke afdelingen) is nodig om tot daadwerkelijke integrale hulp te komen, die naadloos na het 18e jaar kan worden voortgezet? Wat kunnen, of liever moeten, we bieden aan jeugdigen met een beperking met psychiatrische problematiek?

De sprekers en de panelleden gaan in op deze thematiek en gaan daarover graag met de aanwezigen in gesprek.

In het informele gedeelte, vanaf 16.30 uur, kunnen aanwezigen afscheid nemen van Martin Mostert die met pensioen gaat. Martin heeft de regionale jeugdhulp zes jaar met raad en daad helpen opbouwen. De organisatie van dit minisymposium is zijn wens.

12.30 uur Inloop
13.00 uur Opening door Paul Grob, manager TWO Jeugdhulp Holland Rijnland
13.15 uur Inleiding door Peter Dijkshoorn, bestuurder Accare. Bekend van de “beweging van nul” en spreker over het thema “jeugdhulp dicht bij huis”
14.00 uur Inleiding door Mariëlle Vavier, gemeenteraadslid Den Haag. Zij vertelt over een concreet project jeugdhulp en wonen in Den Haag. Door anders samenwerken en organiseren wordt actiever op de woonbehoeftejeugdhulpcliënten ingespeeld
14.45 uur Panelgesprek met Astrid Rotering (bestuurder JBW), Fred Fillekes (bestuurder Ipse de Bruggen), Maartje Boon (bestuurder Centrum Kristal) en Thea Roelofs (bestuurder Enver)
15.30 uur Pauze
15.45 uur Inleiding door Anke Siegers. Anke stond aan de wieg van DatisHelder en is ontwikkelaar van de Nieuwe Route. Samensturing in netwerken is haar boodschap
16.30 uur Informeel gedeelte waarin Martin Mostert afscheid neemt
17.30 uur Afsluiting

Aanmelden

In verband met het aantal plaatsen en de catering, ontvangt de TWO Jeugdhulp graag uw aanmelding. Inschrijven kan onderaan deze pagina.
U kunt deze uitnodiging binnen uw organisatie verspreiden aan andere geïnteresseerden.
Graag ontmoeten wij u op dinsdag 28 mei in Sassenheim!

Datum: dinsdag 28 mei 2019

Tijd: 12.30 - 17.30 uur

Locatie: Theater ’t Onderdak, J.P. Gouverneurlaan 40a in Sassenheim


Uw gegevens