cultuur
Home | Maatschappij | Cultuur

Cultuur

De gemeenten binnen Holland Rijnland streven ernaar om de deelname van haar inwoners aan culturele activiteiten te vergroten. Daarnaast willen ze de kwaliteit van cultuureducatie op scholen verhogen. Holland Rijnland biedt een platform om regionale activiteiten op dit vlak met elkaar af te stemmen.

 

In 2017 is een nieuwe periode van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs (CmK 2017 – 2020) gestart. De instellingen Cultuureducatiegroep Leiden en Parkvilla Alphen aan den Rijn stellen een activiteitenprogramma op en vragen subsidie aan bij het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie. Voor een periode van vier jaar voeren zij dan het programma uit op scholen in de regio. De gemeenten in Holland Rijnland matchen deze subsidie. Holland Rijnland is het platform voor overleg en (bestuurlijke) coƶrdinatie.