skip to Main Content

Leids busstation blijft op huidige locatie

Op donderdag 21 september maakte het Leidse college van B&W bekend dat het de huidige locatie aanwijst als plek voor een nieuw compact busstation. Uit de eerste verkenningen van de locaties die zijn aangedragen tijdens het participatietraject blijkt dat er geen nieuwe haalbare locatie in beeld is gekomen. De gemeenteraad is over dit besluit geïnformeerd met een brief.

 

Op dit moment wordt op drie ontwikkellocaties in het Stationsgebied hard gewerkt aan de entree naar de binnenstad. Dit bestaat uit een kwalitatief hoogwaardig programma voor wonen, werken en verblijven. Echter, de ontwikkeling van andere ontwikkelkavels ligt nu stil, in afwachting van de locatiekeuze voor het busstation. Om de stedelijke ambities door te kunnen zetten, vond het college het van groot belang om een duidelijke locatiekeuze te maken voor het busstation en daarmee inwoners, stakeholders en marktpartijen niet langer in onzekerheid te laten.

 

Op dinsdag 26 september is een informatieavond. Op die avond krijgen betrokkenen en andere belangstellenden een toelichting op deze keuze.

 

Lees hier de Brief aan gemeenteraad busstation
(19,5 kb)

Back To Top