rechtvaardige en doelmatige verdeling van de woonruimte

Woonruimteverdeling

Holland Rijnland is een gewilde regio om te wonen vanwege de gunstige ligging in de Randstad en het aantrekkelijke woningaanbod. De druk op de markt voor sociale sectorwoningen is daardoor groot. De vraag overstijgt het aanbod ruimschoots. In de sociale huursector uit zich dat in lange wachtlijsten. Daarom is er voor deze woningen een rechtvaardig en transparant verdeelmechanisme. Regiogemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties zetten zich daarom in voor een eerlijk verdeelsysteem met zo min mogelijk regels.

Eén regio, één woonruimteverdeelsysteem

Regio Holland Rijnland heeft één eenvoudig, transparant en efficiënt regionaal woonruimteverdeelsysteem, namelijk Huren in Holland Rijnland. De basis voor dit systeem is de regionale huisvestings­verordening dat streeft naar een rechtvaardige en doelmatige verdeling van de schaarse woonruimte in de sociale sector.

Documenten

Nieuws