huisvestingsverordening 2019

Huisvestingsverordening 2019

De regionale woningmarkt is de komende jaren nog zeer krap. Veel woningzoekenden moeten lang wachten voordat zij een passende sociale huurwoning kunnen vinden. Sommige mensen komen hierdoor in de knel en hebben snel en urgent passende woonruimte nodig. In de Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2019 leggen we de spelregels voor verdeling van sociale huurwoningen in Holland Rijnland vast.

De Huisvestingsverordening dient eens in de vier jaar geactualiseerd te worden. Gemeenten in regio Holland Rijnland voeren een gezamenlijke huisvestingsverordening. Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland stelt de verordening vast. De verordening is per 1 juli 2019 van kracht. Naast de Huisvestingsverordening treft u bij de documenten de Toelichting aan. Hierin is voor zover relevant per artikel een toelichting op de Huisvestingsverordening opgenomen.

De formele publicatie van de huisvestingsverordening 2019 vindt u op overheid.nl.

Documenten

Nieuws