ondertekening City Deal

Ruimtelijke ordening

In de Regionale Structuurvisie is een gezamenlijke zienswijze op de ruimtelijke ordening in de regio vastgelegd. Iedere gemeente vult deze, waar nodig, aan op lokaal niveau. De subregio’s of gemeenten ontwikkelen zelf beleid op dit terrein. Holland Rijnland biedt een platform aan, zorgt voor afstemming en behartigt de belangen van de gemeenten bij andere overheden en maatschappelijke partners. Indien nodig treedt Holland Rijnland in gesprek over ruimtelijke ordening-vraagstukken met bijvoorbeeld de provincie Zuid-Holland of het Rijk.

Regionale Structuurvisie

Nieuws