Versterking relatie tussen stad en land

Groen & recreatie

Het belang van de landschappelijke kwaliteit is voor Holland Rijnland van begin af aan de drijfveer geweest voor onze regionale samenwerking. Dit blijft ook in de toekomst zo. We concentreren onze verstedelijkingsopgave binnen het stedelijk gebied. Onze groene gordels behouden zo hun recreatieve, natuurlijke en economische waarden. Het stimuleren van de toegankelijkheid van deze gebieden is een belangrijke pijler van het Regionaal Groenprogramma. Het realiseren van wandel-en fietsroutes levert hier een belangrijke bijdrage aan.

 

De diverse landschappen binnen Holland Rijnland zijn open, bereikbaar en toegankelijk vanuit het stedelijke gebied. Deze landschappen zijn onderling verbonden door recreatieve routenetwerken en ecologische netwerken. Het is aantrekkelijk om in het groen te verblijven door een gevarieerd aanbod van recreatieve voorzieningen en agrotoerisme, door een rijk ecologisch gevarieerd aanzicht en door aanwezigheid van cultuurhistorische elementen. Het Regionaal Groenprogramma zet actief in op het voltooien en vermarkten van recreatienetwerken om te wandelen, fietsen en varen. Hierbij is het verbinden van groene verbindingen tussen stad en ommeland een belangrijk element. Recreatieve routenetwerken strekken zich uit over de grenzen van onze regio in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.

 

Verbinding stad-land

In dit onderwerp ligt de verbinding van stad en land besloten, bijvoorbeeld tussen de Randstad en het Groene Hart. De samenwerking met partners binnen en buiten de regio is belangrijk om doorgaande ecologische structuren en recreatieve routenetwerken te realiseren. De samenwerking met partners maakt het mogelijk om gezamenlijk de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het landschap te vergroten en financieringsmogelijkheden te, benutten en uit te breiden.

 

Ontwikkelingen

Klimaatverandering en energietransitie zullen een ruimtelijke impact krijgen op (de inrichting van) het landschap en de waterhuishouding, de houdbaarheid van de natuurdoelstellingen en het leefklimaat binnen de steden en kernen. Er ontstaan nieuwe samenwerkingskansen zoals op het gebied van duurzame energie opwekking, circulaire economie, vergroening van binnensteden en wijken en het bereikbaar en uitnodigend maken van het buitengebied.

 

In oktober 2016 zijn de Hollandse Duinen benoemd als nationaal park. Een groot deel ligt binnen Holland Rijnland. Deze uitverkiezing biedt kansen om dit gebied aantrekkelijker en toegankelijker te maken.

 

Nieuwkoopse- en Kagerplassen zijn een begrip. Een aantal partijen uit Noord-Holland, Utrecht en Holland Rijnland hebben het initiatief genomen het Hollands-Utrechts Plassengebied bekender en aantrekkelijker te maken. Recent zijn plannen gemaakt om de Rijn met de Rotte en de Vliet te verbinden en bij de Drecht een doorsteek te maken. De waterrecreatie krijgt op deze wijze een impuls.

Nieuws