Versterking relatie tussen stad en land

Groen & recreatie

Het belang van de landschappelijke kwaliteit is voor Holland Rijnland van begin af aan de drijfveer geweest voor onze regionale samenwerking. Dit blijft ook in de toekomst zo. We concentreren onze verstedelijkingsopgave binnen het stedelijk gebied. Onze groene gordels behouden zo hun recreatieve, natuurlijke en economische waarden. Om die landschappelijke waarde te ervaren, moeten deze gebieden wel toegankelijk zijn voor recreanten.

 

De diverse landschappen binnen Holland Rijnland zijn open, bereikbaar en toegankelijk vanuit het stedelijke gebied. Deze landschappen zijn onderling verbonden door recreatieve routenetwerken en ecologische netwerken. Het is aantrekkelijk om in het groen te verblijven door een gevarieerd aanbod van recreatieve voorzieningen en agrotoerisme, door een rijk ecologisch gevarieerd aanzicht en door aanwezigheid van cultuurhistorische elementen. Er wordt actief ingezet op het voltooien en vermarkten van recreatienetwerken om te wandelen, fietsen en varen. De in stedelijk gebied doorgetrokken groenblauwe recreatieve routes nodigen uit om in te bewegen en hebben een positieve invloed op het stedelijk milieu en de volksgezondheid. Recreatieve routenetwerken strekken zich uit over de grenzen van onze regio in Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht.

 

Verbinding stad-land

In dit onderwerp ligt de verbinding van stad en land besloten, bijvoorbeeld tussen de Randstad en het Groene Hart. Samenwerking met partners binnen en buiten de regio is belangrijk om ecologische structuren en recreatieve routenetwerken te laten doorlopen, om gezamenlijk de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het landschap te vergroten en om financieringsmogelijkheden te identificeren, benutten en uit te breiden.

 

Klimaatverandering en energietransitie zullen een ruimtelijke impact krijgen op (de inrichting van) het landschap en de waterhuishouding, de houdbaarheid van de natuurdoelstellingen en het leefklimaat binnen de steden en kernen. Er ontstaan nieuwe samenwerkingskansen zoals op het gebied van duurzame energie opwekking, circulaire economie, vergroening van binnensteden en wijken en het bereikbaar en uitnodigend maken van het buitengebied.