skip to Main Content

Inspiratie-bus naar best-practices huisvesting bijzondere doelgroepen

Op woensdag 28 juni organiseerde Holland Rijnland een inspiratie-bustoer langs drie ‘best-practices’ van nieuwe woonvormen voor bijzondere doelgroepen. Wethouders, corporatie-medewerkers en ambtenaren bezochten voorbeelden van herbestemming leegstaand vastgoed, flexwonen en de magic-mix van doelgroepen in een voormalig zorgtehuis. Op deze manier werd inspiratie opgedaan voor de nieuwe regionale woonagenda en de transformatie van de maatschappelijke zorg.

 

collage inspiratiebusDe inspiratie-bus is een initiatief van gemeentelijk samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Doel is om kennis over de uitdagingen en kansen voor huisvesting van bijzondere doelgroepen bij gemeenten,  woningcorporaties en (zorg)instellingen te vergroten. De komende jaren staan deze partijen voor de uitdaging de transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang handen en voeten te geven. Naast deze ‘bijzondere’ zorg-doelgroepen zijn er steeds meer doelgroepen die met spoed huisvesting zoeken, maar op de reguliere koop- en huurmarkt niet slagen. Transformatie van leegstaand vastgoed en tijdelijke of flexibele huisvesting zijn manieren om hiervoor een oplossing te bieden.

 

In regio Holland Rijnland zijn een aantal goede voorbeelden te vinden van nieuwe woonvormen voor bijzondere doelgroepen. De inspiratie-bus heeft er drie bezocht. Gestart werd met een bezoek aan De Entree in Leiderdorp van Rijnhart wonen. Hier gaat het om de transformatie van kantoorvastgoed naar 53 reguliere woningen en 20 zorgwoningen. Daarbij is een activiteitencentrum van Gemiva gerealiseerd. De toer werd vervolgd naar de Sumatrastraat in Leiden waar Woningcorporatie Ons Doel en gemeente Leiden tijdelijke huisvesting hebben gerealiseerd voor cliënten van De Binnenvest, organisatie voor opvang van dak- en thuislozen. De toer werd beëindigd bij aan voormalig verzorgingstehuis De Robijnhof in het Leidse Morskwartier. Dit pand wordt over 5 tot 7 jaar gesloopt en wordt tijdelijk gebruikt voor de huisvesting van diverse doelgroepen in een zogenaamde magic-mix, waaronder studenten en vluchtelingen. Het mengen van doelgroepen en het betrekken van omwonenden bij de nieuwe vormen van huisvesting blijken belangrijke variabelen om een project te laten slagen.

 

Huisvesting van bijzondere doelgroepen is één van de speerpunten van de inhoudelijke agenda van regio Holland Rijnland. Het samenwerkingsverband ondersteunt de gemeenten bij het opstellen van een nieuwe regionale woonagenda, waar huisvesting van bijzondere doelgroepen een belangrijk element is. Daarnaast wordt de komende twee jaar samengewerkt aan de transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang van centrumgemeente Leiden naar de regiogemeenten. De inspiratie-bus rijdt op 21 september weer door de regio. Dan wordt een bezoek gebracht aan woonservicecentrum SassemBourg in Sassenheim en het Flexwonencafé in Katwijk.  Dit laatste wordt door Kenniscentrum Flexwonen georganiseerd ter gelegenheid van de opening van Homeflex in Katwijk, een complex voor tijdelijke huisvesting van 64 arbeidsmigranten.

 

Meer informatie over huisvesting bijzondere doelgroepen en de inspiratie-bus: Holland Rijnland, Frans de Lorme van Rossem, fdlorme@hollandrijnland.nl

Back To Top