Algemeen
Inloopbijeenkomst en inspraak project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek Ook bekend als: Duinpolderweg

Inloopbijeenkomst

Op 23 januari 2018 organiseren de provincies Zuid- en Noord-Holland – samen met de betrokken gemeenten, Vervoerregio Amsterdam en Holland Rijnland – een inloopbijeenkomst. Centraal staat het voorlopig voorkeursalternatief dat Gedeputeerde Staten van de provincies kozen om de bereikbaarheid en de leefbaarheid te verbeteren in de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland. De bestuurders van de betrokken partijen en de projectorganisatie zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Datum: dinsdag 23 januari 2018
Plaats: NH Conference Centre Leeuwenhorst, Langelaan 3, Noordwijkerhout
Tijd: van 17.00 uur tot 21.00 uur


Inspraak

Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties (zienswijzen) worden ingediend op de resultaten van de planstudie en het voorlopig voorkeursalternatief. Dit kan via het webformulier op www.noord-holland.nl/Duinpolderweg (pagina Inspraak). Op deze website vindt u ook de onderzoeksrapporten en bijbehorende toelichting.

 

De documenten zijn tijdens de inspraakperiode ook in te zien bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 in Haarlem. Neemt u hiervoor contact op met Rob Lunshof (06 – 18 60 94 06). De documenten kunt u ook bekijken in het provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag en in de gemeentehuizen van Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

 

Op de locaties is geen mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen. Uw vragen kunt u mailen naar info-duinpolderweg@noord-holland.nl of stellen tijdens de inloopavond op 23 januari.

 

Voorlopig voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief is een verbinding van de A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, met een directe verbinding naar de Weerlaan. Doortrekken naar de N206 blijft in de toekomst mogelijk. Ook komen er een verbinding tussen Lisse zuid en de A44 en een randweg bij Zwaanshoek. Dit alternatief is bepaald op basis van een planstudie die de provincies samen met de partners hebben uitgevoerd.

 

Meer informatie

Meer informatie over het voorkeursalternatief, de inloopbijeenkomst en het indienen van inspraakreacties vindt u op www.noord-holland.nl/Duinpolderweg. Op de hoogte blijven? Abonneer u dan via de website op de nieuwsbrief.