Nieuwsbrief 03-2019
Hulp bij aanvraag LEADER-subsidie

Foto koe in weiLokale projecten die de economie op én van het platteland versterken, kunnen een beroep doen op  LEADER, een Europese subsidie. Een aanvraag indienen, is echter een hele klus en blijkt lang niet eenvoudig. Gelukkig kunnen initiatiefnemers hiervoor ondersteuning krijgen vanuit het LEADER Holland Rijnland.

Periodiek kunnen initiatiefnemers van projecten, een LEADER subsidieaanvraag indienen. Momenteel loopt er een aanvraagperiode van maandag 4 maart tot en met maandag 1 april 2019. Maar hoe dien je eigenlijk een aanvraag in? En waaraan moet zo’n aanvraag voldoen?

Of het zinvol is om überhaupt een aanvraag in te dienen, kan worden bepaald aan de hand van deze checklist. |424 kb | Hierin zijn zogenaamde showstoppers opgenomen. Mocht één van de punten van toepassing zijn op de aanvraag, dan heeft het geen zin om deze in te dienen. Voldoet het project echter aan de gestelde criteria, dan is het zinvol om het formulier Projectidee in te vullen en voor te leggen aan de secretaris van de Lokale Actie Groep (LAG). Hij neemt contact met u op om de mogelijkheden, voorwaarden en procedure met u door te spreken.

Pre-toets

Is er sprake van al een concreet uitgewerkt plan, dan kan dit in concept worden getoetst. Hiervoor worden speciale toets-middagen gehouden rondom verschillende onderwerpen, zoals Circulaire Economie of Gezondheid van Mens en Leefomgeving. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, is het raadzaam vooraf contact op te nemen met het secretariaat van LEADER Holland Rijnland.

Instructie-bijeenkomst

Het is een forse klus om een LEADER subsidieaanvraag op een goede, correcte en volledige manier in te dienen. Het LEADER-secretariaat is aanspreekbaar om u één-op-één te adviseren. Daarnaast organiseert het secretariaat instructiebijeenkomsten. Op deze avonden doorlopen aspirant-aanvragers stap-voor-stap de hele procedure, om de kans op een succesvolle indiening te vergroten. Aanmeldingen verlopen via: info@leader-hollandrijnland.nl.