skip to Main Content

Hollandse Duinen vraagt officiële status nationaal park aan

Feestelijk moment

Op 9 december 2020 vroeg Hollandse Duinen in een online sessie de officiële status van nationaal park aan bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hollandse Duinen is een samenwerking van Dunea, Staatsbosbeheer en de provincie Zuid-Holland en 53 gebiedspartners waaronder Holland Rijnland. Door een brede coalitie van organisaties wordt het mogelijk de ambities van dit nationaal park nieuwe stijl waar te maken: een duurzaam, en toegankelijk park dat de waarde van het gebied voor mens, plant en dier versterkt en vergroot.

 

Nationaal Park nieuwe stijl

Hollandse Duinen kiest als één van de eersten in Nederland voor een toekomst als nationaal park Nieuwe Stijl. Een gebied dat begint in zee en loopt tot de laatste landinwaarts gelegen strandwal, met waardevolle natuur, bijzondere landschappen, cultuurhistorie, dorpen, steden en economische bedrijvigheid. Een park dat een groot samenhangend landschap omvat: de brede kusstrook van Hoek van Holland tot Hillegom.

 

Verbinding van stad en land, verbinding van partners

Het gebied ligt in de drukste provincie van Nederland. Het maakt genieten en ontspannen voor inwoners en recreanten mogelijk. Het voorziet in een stevige kustverdediging, hoge kwaliteit drinkwater, economische bedrijvigheid en de broodnodige biodiversiteit. Bijna 7000 verschillende soorten planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen zijn geteld.
‘Dit corona-jaar maakt duidelijk dat de aanwezigheid van natuur dicht bij mensen een noodzaak is en geen luxeartikel’, concludeert Wim Drossaert, directeur van Dunea en voorzitter van Hollands Duinen. ‘Met ruim 50 partners kunnen we die natuur en de drinkwatervoorraad beter beschermen en onze gezamenlijke ambities voor dit prachtige nationaal park waarmaken.’

 

De aanvraag

De provincie Zuid-Holland diende de aanvraag in namens de partners. ‘Voor zo’n bijzonder gebied als Hollandse Duinen is het niet meer dan logisch om een nationaal park te zijn’, zegt Berend Potjer, gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland. ‘Het kreeg ook niet voor niets de publieksprijs voor mooiste natuurgebied in 2016. Met de status van Nationaal Park gaan alle partners de uitdaging aan om dit unieke landschap te versterken. Het gaat ons helpen om de nodige verbindingen te leggen en nog meer samen op te trekken. Zo werken we met z’n allen aan een prachtig en krachtig gebied voor mens en natuur, waar je fijn kunt wonen, werken, en ontspannen.’

 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit beoordeelt de aanvraag in het eerste kwartaal van 2021. Ondertussen werken de gezamenlijke partners door aan de ontwikkeling van het nationaal park. Meer informatie over Hollandse Duinen is te vinden op www.nphd.nl.

Bekijk hieronder de video van het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Back To Top