skip to Main Content

Holland Rijnland steunt ontwikkeling Nationaal Park

Hollandse Duinen

Holland Rijnland draagt financieel bij aan de verdere ontwikkeling van het nieuwe Nationaal Park Hollandse Duinen. Het samenwerkingsverband is akkoord met twee keer een bijdrage in 2017 en 2018. Volgens het dagelijks bestuur sluiten de ambities van het nationaal park aan bij die van Holland Rijnland.

 

In 2016 schreef het ministerie van Economische Zaken een prijsvraag uit voor de ontwikkeling van natuurgebieden tot nationale parken van wereldklasse. Holland Rijnland stemde in september van dat jaar in met de adhesie betuiging voor het park Hollandse Duinen. Eind 2016 koos het Nederlandse publiek Hollandse Duinen als één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Veertig  partners, waaronder Holland Rijnland, sloten zich hierbij aan. Hiermee werd het gebied van Hollandse Duinen een nieuw Nationaal Park.

 

De organisatie achter Hollandse Duinen verzocht Holland Rijnland ook om een financiële bijdrage van in totaal € 24.200,- (incl. BTW) voor een periode van twee jaar. Dat verzoek is tijdens het dagelijks bestuur van donderdag 24 augustus gehonoreerd.

 

Holland Rijnland complimenteert de inzet van de organisatie Hollandse Duinen en oordeelt dat de ambities goed aansluiten bij de eigen doelstellingen. Holland Rijnland draagt bij aan de economische ontwikkeling en de leefbaarheid van de Zuidelijke Randstad, onder andere door samenwerking met de provincie Zuid Holland en met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Ook versterkt en vernieuwt Holland Rijnland de concurrentiepositie op onderwerpen als economie, recreatie en toerisme en de attractiviteit van de metropolitane landschappen.

 

Holland Rijnland zich in om samen met de (kust)gemeenten, Leiden en de landschapstafels het nationaal park verder te ontwikkelen. Dit in samenhang met de Hollandse Plassen om van de regio een recreatieve en toeristische ‘backbone’ van de Zuidelijke- en Noordelijke Randstad te maken.

 

Holland Rijnland is ook bereid om financieel deel te nemen aan de ontwikkeling van het NP, onder de  voorwaarde dat de totaalkosten voor de ontwikkeling rondkomen én de Provincie  en de MRDH meedoen.

Back To Top