Ga naar hoofdinhoud

Holland Rijnland steunt innovatief Polderlab

01 juli 2021
Luchtfoto Oud Ade

Het algemeen bestuur (AB) van het regionaal samenwerkingsorgaan Holland Rijnland heeft besloten om het Polderlab in de Vrouwe Vennepolder bij Oud Ade financieel te ondersteunen. Het Polderlab is een initiatief van burgercoöperatie Land van Ons. De coöperatie koopt 33 hectare veenweidegrond aan om dit, samen met de daar actieve agrariërs, duurzaam te beheren en te experimenteren met nieuwe teelten. Dit moet leiden tot een grotere biodiversiteit, een stop op bodemdaling en een nieuwe impuls voor de agrarische sector. De Universiteit Leiden verricht over een periode van tien jaar onderzoek naar de effecten.

30 Juni, besloot het AB van Holland Rijnland voor financiële ondersteuning van het Polderlab Vrouwe Venne. Met die beslissing onderstrepen de dertien gemeenten van Holland Rijnland het belang van het Polderlab. Het is het grootste en meest omvangrijke living lab op veenweidegrond ter wereld. Nederland bestaat voor 9% uit Veenweidegebied. Op deze gronden komen veel uitdagingen samen. De insteek van het PolderLab is om de biodiversiteit te vergroten, de uitstoot van CO2 te reduceren, de bodemdaling te stoppen en het gebied geschikt te maken voor zowel recreatie als duurzame voedselvoorziening voor de omliggende gemeenten. Daarnaast gaat het agrariërs in de omgeving ondersteunen bij de verduurzaming van hun bedrijf.

Met een looptijd van tien jaar verricht de Universiteit Leiden onderzoek in de Vrouwe Vennepolder. De onderzoekers gaan samen met agrariërs verschillende teelten uittesten en monitoren.

De officiële start van het Polderlab Vrouwe Venne is op 9 september 2021.

Back To Top
Ga naar de inhoud