Holland Rijnland pleit voor op peil houden groenonderwijs

In een brief aan de vaste kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft Holland Rijnland zijn zorgen geuit over de voorgenomen bezuinigingen in het groenonderwijs. De tuin- en landbouwsectoren zijn sterk ontwikkeld in de regio. Om dat op peil te houden, is een goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt essentieel belang.

GroenonderwijsDe regering is van plan 55 miljoen te bezuinigingen op groenonderwijs. Deze bezuiniging komt aan de orde in de Tweede Kamer tijdens de begrotingsbehandeling onderwijs 2017. Het groenonderwijs is van groot belang voor het functioneren van de Greenports in Holland Rijnland. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland voert een actieve lobby tegen deze voorgenomen bezuiniging.

Het groenonderwijs – waarin leerlingen actief aan de slag gaan met planten –  is een belangrijke pijler voor het functioneren van de Greenports in onze regio. Holland Rijnland heeft met de Duin- en Bollenstreek en Boskoop twee belangrijke Greenports binnen haar grenzen. Voldoende, juist opgeleide mensen in de sector, is één van de belangrijkste voorwaarden voor de land- en tuinbouweconomie. Onze Greenports kenmerken zich door een sterke verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het agrarisch beroepsonderwijs heeft veel opleidingen, die direct gelieerd zijn aan het functioneren van de Greenports. Het opleidingsaanbod speelt ook in op vernieuwingen, zoals de inzet van meer techniek en informatica bij de teelt en oogst van bloembollen. Juist dergelijke innovaties dragen bij aan de kracht en internationale positie van de topsector Greenports en leidt tot extra investeringen.

Bezuinigingen op het groenonderwijs leiden ertoe dat innovaties in het beroepsonderwijs minder vorm krijgen. Juist nu technologische ontwikkelingen snel gaan, is het van belang dat het onderwijs up-to-date blijft. Daarbij gaat het niet alleen om de ontwikkeling van hoogwaardige kennis, maar ook om een goede aansluiting in de volle breedte van het onderwijs op de vraag vanuit de Greenports.

Henk Hoek, wethouder Kaag en Braassem met onder andere Jeugd en Onderwijs in zijn portefeuille, benadrukt dat groenonderwijs niet alleen belangrijk is om de Greenports nationaal en internationaal stevig op de kaart te zetten. ‘Ook voor jongeren biedt het volop kansen’, aldus Hoek. ‘Voor de leerlingen van het agrarisch beroepsonderwijs zijn de arbeidsmarktperspectieven goed. Diploma’s zijn een startkwalificatie voor verdere beroepsontwikkeling. Onze regio biedt opleidingen op alle niveaus van het MBO, 1 tot en met 4. Een passende bekostiging van het onderwijs is essentieel voor de kwaliteit.’

In de brief aan de kamercommissie roept Holland Rijnland de regering op om te blijven investeren in kwantiteit en kwaliteit van het MBO groenonderwijs, om de kracht van de Greenports als topsector te waarborgen en de ontwikkelkansen voor jongeren te behouden.

Back To Top
Ga naar de inhoud