skip to Main Content

Holland Rijnland: ‘Liever ander tracé Duinpolderweg’

Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland hebben een voorlopige tracékeuze gemaakt voor de Duinpolderweg. Het samenwerkingsverband Holland Rijnland is blij dat er stappen zijn gezet in het proces, omdat deze verbinding hard nodig is voor de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek. Maar de voorkeur van Holland Rijnland ligt bij een ander tracé.

 

Vorig jaar zijn de verschillende varianten voor een verbindingsweg tussen de A4, N205, N208,  en de N206 onderzocht, ook wel de Duinpolderweg genoemd. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en van Zuid-Holland wezen op 19 december j.l., mede op basis van dit zogeheten MER-onderzoek, een voorlopig voorkeursalternatief aan. Deze variant bestaat uit een weg die Hillegom doorkruist en wordt aangevuld met een randweg ten zuiden van Lisse en een randweg bij Zwaanshoek. Holland Rijnland heeft echter sterke voorkeur voor een andere variant: de zogenoemde Midden-variant die ten noorden van Hillegom loopt. De extra maatregelen bij Lisse en bij Zwaanshoek ziet Holland Rijnland als noodzakelijke elementen en stelt deze daarom niet ter discussie.

 

Holland Rijnland en alle inliggende gemeenten die het samenwerkingsverband vertegenwoordigt, hebben om verschillende redenen liever de Midden-variant. Dit alternatief voldoet volgens het MER-onderzoek het beste aan de bereikbaarheids- en leefbaarheidsdoelstellingen. Het is een robuuste verbinding in het regionale netwerk, ook vanuit economisch perspectief. In tegenstelling tot de voorlopige voorkeursvariant doorsnijdt de Midden-variant geen natuurgebied of bedrijventerrein. Het alternatieve tracé ligt tussen Bennebroek en Hillegom waardoor de overlast van uitlaatgassen en geluid aanzienlijk minder is voor de inwoners van Hillegom. Bovendien is deze variant een stuk goedkoper: zonder doortrekking van de N208 naar de N206 zo’n € 9 miljoen en als die verbinding er wel komt maar liefst € 28 miljoen. En als laatste biedt dit tracé meer capaciteit voor uitwijkmogelijkheden bij calamiteiten op de A4 of A44. Om deze redenen heeft deze variant het meeste draagvlak bij de gemeenten binnen Holland Rijnland.

 

Holland Rijnland gaat het gesprek aan met de provincies om het voorkeursalternatief voor de Duinpolderweg te heroverwegen, en te kiezen voor  de Midden-variant tot aan de N208, inclusief de randweg bij Lisse en bij Zwaanshoek. Daarnaast wil Holland Rijnland met de provincies en andere betrokken partijen het gesprek aangaan op welke wijze een goede verbinding tussen de N206 en N208 tot stand kan worden gebracht.

Back To Top