Ga naar hoofdinhoud

Hogere frequentie Sprinters Leiden-Dordrecht

In 2023 kan de frequentie Sprinters op het traject Dordrecht – Rotterdam – Den Haag – Leiden (de Oude Lijn) worden verhoogd van vier naar zes treinen per uur. Het samenwerkingsverband Stedenbaan, waarin Holland Rijnland partner is, wil door woningbouw rondom stations het aantal treinreizigers vergroten zodat er meer treinen kunnen rijden. Stedenbaan publiceerde onlangs een monitor waarin dit doel binnen bereik komt.

 

Ondanks de crisis zijn ruim 25.000 woningen gebouwd bij stations. In 2015 is zelfs 79% van het totaal aantal nieuwe woningen in de Zuidelijke Randstad bij hoogwaardig openbaar vervoer gebouwd. Mede daardoor groeide het aantal reizigers op de Oude Lijn sinds 2007 met 9%. Op het deel tussen Den Haag en Leiden is dit zelfs 16%. De enige beperking om de frequentiesprong te maken, is de uitbreiding naar vier sporen tussen Rijswijk en Delft-Zuid. Als de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu later deze maand een positief Tracébesluit neemt over dit project, kan in 2023 de tienminutendienst daadwerkelijk starten. Dit is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen de partners van Stedenbaan. Volgens voorzitter Brok van het Bestuurlijk Platform Stedenbaan was dit resultaat zonder deze samenwerking nooit gelukt. “De succesvolle samenwerking van de afgelopen jaren laat zien dat het kan”.

 

De partners zijn de regio’s Drechtsteden, Midden Holland en Holland Rijnland, de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag, Provincie Zuid – Holland, NS, ProRail en de gemeenten Rotterdam en Den Haag.

 

De partners binnen Stedenbaan stemmen de economische, ruimtelijke en mobiliteitsontwikkelingen integraal op elkaar af. Zij verwachten dat een belangrijk deel van de toekomstige economische ontwikkeling in de steden plaatsvindt. Om die ook in de toekomst goed bereikbaar te houden, worden woningen en kantoren geconcentreerd rond hoogwaardig openbaar vervoer en wordt tegelijk geïnvesteerd in het verbeteren en versnellen van het openbaar vervoernetwerk. Verder werken de partners aan een goede bereikbaarheid van stations voor bijvoorbeeld fietsers. Door het voeren van alliantiegesprekken worden initiatieven in de stationsomgeving met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen opgezet.

Back To Top
Ga naar de inhoud