skip to Main Content

Europees geld voor platteland Holland Rijnland

Platteland‘Op weg naar een Healthy Region.’ Onder die titel start het Europese LEADER programma voor de regio Holland Rijnland. Vanaf 12 december kunnen hiervoor subsidieaanvragen worden ingediend. Ter voorbereiding hierop, worden vier informatiebijeenkomsten georganiseerd.

LEADER is onderdeel van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) 2014 – 2020. Het programma ondersteunt initiatieven die bijdragen aan de versterking van de economie van het platteland. LEADER neemt hierin een bijzondere plek. Het is namelijk niet de overheid, maar het gebied zelf dat bepaalt welke initiatieven subsidie ontvangen.

LEADER haalt  bijzondere, lokale initiatieven over het voetlicht en ondersteunt deze financieel. Toch is LEADER meer dan een pot met geld. Het gaat ook om het actief bevorderen van samenwerking tussen ondernemers, burgers, overheden en maatschappelijke organisaties. Gezamenlijk komen deze partijen tot aansprekende en innovatieve projecten, die een uitstraling hebben naar het hele gebied. Initiatieven van organisaties, bedrijven en personen in de regio Holland Rijnland kunnen tot en met 2020 in aanmerking komen voor subsidie uit dit programma.

 

Focus op gezondheid en circulaire economie

Centraal in het LEADER programma Holland Rijnland staat de versterking van de relatie tussen stad en ommeland. Het programma zoomt in op twee specifieke onderwerpen: ‘de gezondheid van mens en leefomgeving’ en ‘circulaire economie’. Op het gebied van gezondheid heeft het platteland de stad veel te bieden, zoals lokaal, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Daarnaast is het een gebied voor actieve recreatie en bevordert het, als natuurlijke omgeving, het welzijn van stadsbewoners.

Circulaire economie is een nog relatief nieuw begrip. Hierin staan kringlopen staan, waarbij afvalstromen weer worden omgezet in nieuwe producten. Het LEADER-programma bevordert en ondersteunt de transitie naar het circulaire denken en doen in de regio.

Informatiebijeenkomsten: presenteer uw idee

In aanloop naar de eerste openstelling, zijn er in november vier thematische bijeenkomsten:

  • Maandag 14 november, De Ruygeborg Hoeve, Nieuwkoop over het thema Gezondheid en voeding
  • Vrijdag 18 november, Bloemenbed, Noordwijk over het thema Circulaire Economie
  • Dinsdag 22 november, Bloemenbed, Noordwijk over het thema Gezondheid en Groene Omgeving
  • Donderdag 30 november, Boerderij ’t Geertje, Zoeterwoude over het thema Circulaire Economie.

Alle bijeenkomsten zijn van 13.30 – 16.30 uur. Tijdens de bijeenkomsten ontvangen deelnemers  algemene informatie over de subsidieregeling en krijgen zij de gelegenheid hun ideeën te presenteren.

De toegang is gratis, maar omdat er per bijeenkomst ruimte is voor maximaal 30 deelnemers, is vooraf aanmelden via info@landvanwijkenwouden.nl verplicht.

Meer informatie over het LEADER programma is te vinden op de website www.leader-hollandrijnland.nl.

Back To Top