skip to Main Content

Eerste LEADER-projecten subsidie toegekend

Het heeft even geduurd, maar het geduld is beloond. Nadat de Lokale Actie Groep (LAG) LEADER Holland Rijnland dit voorjaar de eerste twee aanvragen positief beoordeelde, kregen de indieners onlangs bericht van de Provincie dat de subsidie aan hen was toegekend.

 

Twee heel verschillende projecten

De eerste ronde leverde twee aanvragen op. Het project ´Renovatie en herbestemming bollenschuur De Hartebaan’ is een initiatief om dit iconisch monument in Hillegom in oude luister te herstellen en tegelijkertijd een nieuwe, economische bestemming te geven in de vorm van onder meer een Bed & Breakfast gelegenheid. De LAG daagde de initiatiefnemers Kees en Marieke van Kampen, uit om te onderzoeken in hoeverre zij bij de renovatie en het gebruik zoveel mogelijk de principes van de circulaire economie toe konden passen. Kees en Marieke pakten deze handschoen op en schreven een overtuigend plan, waarin verschillende elementen uit de circulaire economie worden toegepast. Hierbij valt te denken aan het hergebruik van materialen, het sluiten van kringlopen voor energie en water, de vermindering van afvalstromen en zelfs het gebruik van speciale verfsoorten met isolerende werking.

 

Er moeten nog heel wat stappen gezet worden voordat De Hartebaan 2.0 in bedrijf is. Onderweg moet nog het nodige worden uitgeprobeerd en geleerd. De LEADER subsidie is daarbij een zeer welkome ondersteuning.

 

De andere aanvraag heeft betrekking op het thema Gezondheid. Bert en Adriënne Hoogenboom hebben al een zeer goed draaiende zorgboerderij aan de rand van Zoetermeer. Een groeiende groep kinderen en adolescenten met gedrags- en leerproblemen worden hier liefdevol én professioneel opgevangen en begeleid. Zelfs één- op-één  onderwijs is er mogelijk. Dit laatste blijkt een goed, tijdelijk alternatief te zijn voor een groeiende groep schooluitvallers; kinderen die om verschillende redenen in het reguliere onderwijs tussen wal en schip vallen.

 

Bert en Adriënne kochten vorig jaar in Hazerswoude een tweede locatie. Om de financiering rond te krijgen voor het geschikt maken van dit nieuwe bedrijf voor de beoogde zorgactiviteiten, werd met succes een beroep gedaan op het LEADER programma. Vanwege de grote vraag naar hun zorgdiensten, begonnen de Hoogenbooms al voordat de subsidie definitief werd toegekend,  met de verbouw en worden inmiddels de eerste kinderen uit de omgeving opgevangen.

 

LEADER: buitenbeentje in subsidieland

Bij LEADER worden bijzondere, lokale initiatieven over het voetlicht gehaald. LEADER is  meer dan alleen maar een pot met geld. Het gaat ook om het actief bevorderen van samenwerking tussen ondernemers, burgers, overheden en maatschappelijke organisaties. Zo komen  aansprekende en innovatieve projecten tot stand.

 

Tweemaal per jaar kunnen bedrijven en organisaties in de regio Holland Rijnland een subsidieaanvraag indienen in het kader van het Europese LEADER-programma voor de versterking van de lokale plattelandseconomie. Daarbij wordt gezocht naar innovatieve projecten die bijdragen aan de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de mens of bijdragen aan de circulaire economie.

 

Op dit moment is er wederom een mogelijkheid om projecten in te dienen. De sluitingsdatum hiervoor is 29 november.

 

Meer informatie

Meer informatie over het LEADER programma is te vinden op de website www.leader-hollandrijnland.nl.

 

Logo's deelnemende partijen

 

 

Leader is een Europees programma om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan versterking van de economie op en van het platteland. Organisaties, bedrijven en burgers in de regio Holland Rijnland kunnen tot en met 2020 in aanmerking komen voor subsidie uit dit programma.

Back To Top