Data satellieten toegepast in landbouw

Ruimtevaart

De ruimtevaartsector is prominent aanwezig in Holland Rijnland. In Nederland bevindt maar liefst tachtig procent van deze branche zich in de zone Noordwijk-Leiden-Delft-Den Haag. De aanwezigheid van ESA/ESTEC zorgt tevens voor veel ruimtevaart gerelateerde bedrijvigheid in onze regio.

De regio is nationaal centrum voor aardobservatie en navigatietoepassingen

Aardobservatiedata van satellieten worden steeds accurater, actueler en toegankelijker. Navigatie en aardobservatie is een relatief kleine sector, maar wel een met een snel ontwikkelende en wereldwijde groeimarkt. ESA bouwt aan een wereldwijd net van aardobservatiesatellieten. Elk van deze satellieten is ontworpen om één onderwerp heel gedetailleerd te bestuderen. Samen vertellen ze ons meer over de atmosfeer, levende organismen, rivieren, oceanen, ijslagen en over wat er zich binnenin de aarde afspeelt.

 

Data afkomstig van satellieten worden niet alleen toegepast in de ruimtevaartsector, maar ook op het gebied van klimaat, natuur, energie, defensie, landbouw, veiligheid en hightech. Er is een groeiende vraag naar kennis en diensten die de satellietdata vertalen naar relevante en toepasbare kennis voor genoemde sectoren. Het gunstige vestigingsklimaat van onze regio, in de nabijheid van grote kennisinstellingen (ESA/ESTEC en universiteiten), is een belangrijke troef van onze regio.

 

Holland Rijnland richt zich op het versterken van de regio als centrum voor aardobservatie- en navigatietoepassingen. We zoeken verbindingen en maken cross-overs mogelijk tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven.

Nieuws