Wereldwijde vraag naar planteninhoudsstoffen

Planteninhoudsstoffen

Eén van de specifieke toepassingen van biobased economy is metabolomics. Dit is de grootschalige screening van planten op inhoudsstoffen om nieuwe hoogwaardige producten te ontwikkelen voor de farmacie, voeding of cosmetica. In onze regio vindt deze screening al op kleine schaal plaats, door samenwerking tussen kennisinstellingen en tuinbouwbedrijven.  De drie Greenports in onze regio zijn grootschalige productiegebieden voor sierteelt en bollen. Bloembollen, tomaten en paprika’s leveren inhoudsstoffen voor materialen en gezondheidsmiddelen. Kleurstoffen uit wortels en sierteelt worden al commercieel toegepast. Voorgaande jaren zijn hieruit spin-offs ontstaan van bedrijven. Omdat de markt van planteninhoudstoffen een wereldwijde groeimarkt is, ontwikkelen wij een strategie die stimulerend werkt voor de verdere uitbouw van deze sector. Hierbij zijn consortia van ondernemers, kennisinstellingen en overheden noodzakelijk. De rol van Holland Rijnland is divers. We ondersteunen start ups, bouwen aan een goede onderzoeksinfrastructuur, werken samen met innovatie- en demonstratiecentra, zorgen dat ketenpartners elkaar ontmoeten en stimuleren samenwerking. Alle ketenpartners zijn in de regio aanwezig, de kunst is de juiste verbindingen tussen hen te leggen. Consortia kunnen aanspraak maken op nationale en Europese onderzoeksmiddelen.

Nieuws