Innovaties in de veenweidegebieden.

Landbouwtransitie en bodemdaling in de veenweidegebieden

De Veenweidegebieden in het Groene Hart staan voor een forse ontwikkelingsopgave. Nieuwe landbouwbedrijven ontwikkelen zich met meer diversiteit in producten en diensten en naar de eisen van de tijd. Die eisen richten zich op minder emissies naar lucht en water, het sluiten van kringlopen, hogere waterstanden tegen bodemdaling en lagere kosten. Het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) schreef, op verzoek van de provincie Zuid-Holland, het programma Systeeminnovatie Veenweiden. Dit programma stimuleert de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en overheden en richt zich op innovaties in de veenweidegebieden.

Nieuws