Energie

op weg naar een energieneutrale regio in 2050

Home | Economie | Energie

Energie

De dertien gemeenten van de regio Holland Rijnland, de provincie Zuid-Holland, de Omgevingsdienst West-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en Holland Rijnland zetten hun schouders onder de energietransitie. Op 27 september 2017 ondertekenden deze partijen het Energieakkoord Holland Rijnland om samen te werken aan de regionale ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn.

Energieakkoord Holland Rijnland

Holland Rijnland wil in 2050 een energieneutrale regio zijn. Daarmee geeft de regio invulling aan nationale en internationale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie. In 2050 moet het energieverbruik binnen de regio […]