Wereldwijde vraag naar planteninhoudsstoffen

Biobased Economy

Biobased economy gaat over de transitie naar een nieuwe, groene economie. Als grondstof vervangt biomassa fossiele grondstoffen, oftewel: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy wordt biomassa gebruikt voor verschillende niet-voedseltoepassingen.

 

De regio Holland Rijnland heeft een sterk uitgangspunt om van de biobased economy een succes te maken. We beschikken hier over kennisintensieve organisaties op het terrein van het telen en veredelen van planten. In Leiden zijn dat: Universiteit Leiden met het Instituut Natural Products Laboratorium (NPL), het BioScience Park en Kenniscentrum Plantenstoffen. Lisse heeft het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Roelofarendsveen de Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst (NAK) Tuinbouw. En dan zijn er nog de drie Greenports in Aalsmeer, Boskoop en de Duin- en Bollenstreek. Van al deze organisaties kunnen vele bedrijven de economische vruchten plukken.

 

Sinds 2013 richt onze regio zich op een biobased economy via het programma Holland Rijnland Biobased. Hierin onderscheiden we twee speerpunten:

 

Stand van zaken

Er wordt vooral ingezet op het speerpunt Planteninhoudsstoffen. Basis voor verdere uitwerking is het programma Biobased Greenports Zuid-Holland. Verschillende partijen (waaronder de Zuid-Hollandse Greenports, het kenniscentrum Plantenstoffen, Innovation Quarter, de provincie, regio Holland en diverse gemeenten) hebben de handen ineengeslagen op dit gebied. Holland Rijnland ondersteunt dit programma financieel en verbindt de partijen uit de regio aan dit programma.

Het speerpunt van landbouwtransitie en bodemdaling heeft een sterke samenhang met Natuur en Landschap en wordt daarom ook verder in samenhang met dat thema verder opgepakt.

Nieuws