Wereldwijde vraag naar planteninhoudsstoffen

Biobased Economy

Biobased economy gaat over de transitie naar een nieuwe, groene economie. Als grondstof vervangt biomassa fossiele grondstoffen, oftewel: van ‘fossil based’ naar ‘bio based’. In een biobased economy wordt biomassa gebruikt voor verschillende niet-voedseltoepassingen.

 

De regio Holland Rijnland heeft een sterk uitgangspunt om van de biobased economy een succes te maken. We beschikken hier over kennisintensieve organisaties op het terrein van het telen en veredelen van planten. In Leiden zijn dat: Universiteit Leiden met het Instituut Natural Products Laboratorium (NPL), het BioScience Park en Kenniscentrum Plantenstoffen. Lisse heeft het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Roelofarendsveen de Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst (NAK) Tuinbouw. En dan zijn er nog de drie Greenports in Aalsmeer, Boskoop en de Duin- en Bollenstreek. Van al deze organisaties kunnen vele bedrijven de economische vruchten plukken.

 

Sinds 2013 richt onze regio zich op een biobased economy via het programma Holland Rijnland Biobased. Hierin onderscheiden we twee speerpunten:

Stand van zaken

Momenteel wordt vooral gekeken naar het speerpunt Planteninhoudsstoffen. De vraag is hoe kunnen we dit thema in onze regio verder uitwerken? Wat is daarvoor nodig? Daarvoor zijn we momenteel in gesprek met partijen als het Kenniscentrum Plantenstoffen, Flora Holland en de provincie. In het najaar van 2016 volgt een uitgewerkt Plan van Aanpak met daarin een concrete aanpak van dit speerpunt.

 

Het speerpunt van landbouwtransitie en bodemdaling heeft een sterke samenhang met Natuur en Landschap. Daarmee wordt het ook in samenhang opgepakt. Dit speerpunt staat voor 2017 op de planning.

Nieuws